Nieuws & Blog

Wil je graag dat we je persoonlijk op de hoogte houden van ons werk? Dat kan! Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief. Of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram.
 

Tweejaarlijks sturen wij het Heifer magazine. Lees hier de voorgaande edities.  

 
Blog
25 januari 2018

Op ontdekkingstocht door Malawi

In oktober reisden onze collega’s Sara en Eva, samen met twee relaties van Heifer, af naar Malawi. Met deze reis wilden wij mensen die nauw betrokken zijn bij ons werk de kans bieden om dit in de praktijk te mogen zien en ervaren. Aimé en Marian hebben deze kans met beide handen gegrepen. Dankzij de inspanningen van onze Malawiaanse collega’s hebben we in een paar dagen tijd enorm veel aspecten van ons werk mogen aanschouwen. Sara, Eva, Aimé en Marian vertellen u graag over hun ervaringen.


Lees meer »
Nieuws
25 januari 2018

Gezamenlijke campagne 'toegift'

Afgelopen november is Heifer, samen met 88 erkende goede doelen, de voorlichtingscampagne ‘Toegift’ gestart. De campagne is gericht op het bespreekbaar maken van het onderwerp ‘nalaten aan het goede doel’. Twee op de drie Nederlanders overwegen na te laten aan een goed doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan hetgeen dat ze tijdens hun leven belangrijk vinden. Tegelijkertijd vinden mensen het soms moeilijk om dit onderwerp met familie en vrienden te bespreken. Met deze campagne willen we mensen bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om een toegift te doen en dit met hun nabestaanden bespreekbaar te maken. Op onze website vindt u meer informatie over nalaten en over deze campagne: heifer.nl/nalaten


Lees meer »
Nieuws
25 januari 2018

Vraag van onze donateurs

Doen jullie ook aan geboortebeperking? We krijgen wel eens vragen over het nut van ons werk als er niet tegelijkertijd ook aan geboortebeperking wordt gedaan. Daarop is het antwoord niet eenvoudig. Family planning is van groot belang voor vrouwen. Toegang tot voorbehoedsmiddelen geeft meisjes en vrouwen de ruimte om zelf te bepalen wanneer zij zwanger worden, naar school gaan, hun leven in te richten zoals zij dat willen. Family planning kan dus een middel zijn om armoede te bestrijden. Maar de relatie werkt ook andersom. Onderzoeken laten zien dat in veel landen de gezinsgrootte afneemt als inkomens stijgen. Dat heeft onder andere met stijgende onderwijsniveaus te maken. Wij zijn geen specialisten in family planning. Dat is duidelijk. Maar wij dragen wel bij aan de groei van inkomens, door betere landbouwmethoden en betere toegang tot markten. Ook staan man-vrouw verhoudingen in alle projecten ter discussie. Vrouwen én mannen nemen actief deel aan diverse trainingen en workshops over dit onderwerp. Al met al leidt dit vaak tot een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen (beslissingen worden samen genomen en huishoudelijke taken worden eerlijk verdeeld), meer zelfvertrouwen van vrouwen en betere bespreekbaarheid van HIV en Aids en andere zaken die te maken hebben met seksuele en reproductieve rechten. Ook zien we dat de eerste droom van projectdeelnemers is dat hun kinderen een betere opleiding krijgen dan zij. Als resultaat van onze projecten zien we vaak dat er meer meisjes naar (de middelbare) school gaan. Al met al is family planning vooral een besluit van gezinnen zelf. Hoe ze daar mee omgaan hangt nauw samen met de positie die vrouwen hebben in het gezin en met de kansen die ze zien voor de toekomst. Wij hebben hier geen onderzoek naar gedaan, maar vermoeden dat onze projecten hier indirect wel effect op hebben. Heeft u ook een vraag voor ons? Mail deze dan naar info@heifer.nl.


Lees meer »
Nieuws
25 januari 2018

Van ongeschoold naar agrarisch ondernemer

Wist je dat Oeganda de jongste bevolking ter wereld heeft? De jeugdwerkloosheid is dan ook enorm. Omdat het opleidingsniveau zeer laag is. hebben jongeren grote moeite hebben met het vinden van een baan. Samen met Edukans gaan we dit probleem aanpakken. Lees verder.  


Lees meer »
 
Nieuws
18 januari 2018

Heb je even?

Een paar minuten de tijd om 4 meerkeuze vragen te beantwoorden? Daar help je ons enorm mee!    Klik op deze link voor de vragen.  


Lees meer »
Facebook
17 januari 2018

Een ei hoort er bij

Als kippenboerin heeft Evalyn iedere dag verse eieren. Deze gebruikt ze natuurlijk ook zelf, maar de rest verkoopt ze.


Lees meer »
Facebook
20 december 2017

Alles valt of staat bij een goede bodem

Alles staat of valt bij een goede bodem. Want van een ongezonde grond valt niet te eten. Daarom is het van groot belang dat we blijven werken aan de verbetering van de bodemkwaliteit! #WorldSoilDay #SDG2 #SDG13#AdopteereenSDG


Lees meer »
Nieuws
11 december 2017

Jaarverslag 2017 staat online!

Wil je weten wat we het afgelopen jaar allemaal gedaan en bereikt hebben? Nieuwsgierig naar onze toekomst plannen? Lees het in ons nieuwe jaarverslag.


Lees meer »
 
Nieuws
21 november 2017

Een Stal. Een geschenk. Een toekomst.

De kleine Machila straalt als ze haar geitje vasthoudt. Het dier vertelt, klein als het is, een groot verhaal: van hoop, van toekomst, van nieuwe kansen.   Een paar jaar geleden maakte haar moeder Harriet zich nog ernstig zorgen over Machila en haar zus. Alles wat ze had was een paar kippen en een klein beetje land. Ze kon haar dochters niet genoeg te eten geven. Dankzij de komst van hun geiten ziet ze de toekomst weer positief tegemoet. Helaas kunnen nog steeds veel Afrikaanse gezinnen het hoofd amper boven water houden. Eén mislukte oogst is vaak al het verschil tussen honger lijden of net genoeg te eten hebben. EN DE OPLOSSING IS ZO EENVOUDIG: DIEREN IN DE STAL!  Met de hulp van Heifer ontving het gezin van Harriet een paar geiten en les over het gebruik van geitenmest, het aanleggen van een groentetuin en hoe ze slim met water kunnen omgaan. Nu is ze een trotse boerin met vee en een bloeiende moestuin. En twee gezonde dochters! Komend jaar willen wij duizenden gezinnen in Afrika een mooie toekomst bieden. Een volle stal is daarbij van cruciaal belang.  Gun jij deze Kerst een gezin kippen, een geit, een schaap, een koe of een ezel? Met jouw hulp kunnen we een groot verschil maken.  


Lees meer »
Nieuws
15 november 2017

12 koeien doorgegeven in Malawi

Het was vorige week feest in Malawi! 12 leden van de Ludzi Milk Bulking Group gaven een koe door aan nieuwe boeren en boerinnen. Door middel van een lotingsysteem wisten de boeren welke koe zij mee naar huis mochten nemen.


Lees meer »
Facebook
15 november 2017

Melkkoelcentrum op solar energie

Hoe 'cool' is dat! Dit melkkoelcentrum maakt gebruik van Solar energie. Want aan zon is geen gebrek! #Malawi


Lees meer »
Nieuws
19 oktober 2017

Geef gerust aan Heifer

Goede doelen zijn belangrijk voor de samenleving. Wij bieden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Jaarlijks doneren Nederlanders bijna 6 miljard euro! Maar men draagt ook een steentje bij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Met al deze steun wordt ontzettend veel goeds gedaan. En natuurlijk wil je zeker weten dat ook jouw steun goed terechtkomt. Let daarom op het ‘Erkend Goed Doel’- logo. Want aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven, zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Heifer is daar één van!


Lees meer »