Privacyverklaring


Onze donateurs zijn ons veel waard, Heifer gaat daarom op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Omdat wij persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken, vertellen wij graag waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor je van belang kan zijn.  

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van Heifer. Ga naar de Privacy Statement