BELEID

Ben je benieuwd naar onze plannen voor de komende jaren? Of wil je meer weten over ons belonings- en integriteitsbeleid? Hier lees je alles over onze plannen, procedures en reglementen.

Strategisch plan

Ons huidige strategisch plan geldt voor de periode juli 2020 t/m juni 2023. In het plan stellen we onszelf niet alleen tot doel om voor 2023 49.500 boerengezinnen honger en armoede te laten overwinnen, maar willen we ook dat zij hun inkomen verbeteren en het hoofd kunnen bieden aan klimaatverandering.

Beleid Heifer Nederland

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Heifer Nederland is gebaseerd op de CAO Welzijn. De functies en salarissen zijn getoetst aan het functieboek voor de goede doelen sector van Goede Doelen Nederland en voldoen aan de daarin gestelde normen. De beloning van de directeur valt binnen de criteria van de door de Goede Doelen Nederland vastgestelde Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen.

Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur worden vastgesteld door de raad van toezicht en hebben betrekking op hun arbeidsrechtelijke relatie met de stichting. De leden van het bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting geen bezoldiging.
De raad van toezicht is onbezoldigd. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen, maar maken daar in praktijk geen gebruik van.

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid van Heifer Nederland bestaat uit een gedragscode en handhavingsbeleid dat uiteenzet wat we doen om problemen te voorkomen, hoe de code wordt toegepast en welke stappen gezet worden als er problemen optreden.

Integriteitsbeleid