Resultaten: Wat hebben we bereikt?

De Heifer aanpak is bewezen succesvol: 79.298 boerengezinnen hebben sinds 1999 honger en armoede overwonnen en hun inkomen structureel verbeterd. Tellen we daar de impact van ‘grote zus’ Heifer International bij op, dan gaat het om een beter leven voor 43 miljoen gezinnen.

Impact

Resultaten 2022

Het afgelopen jaar was een uitdagend jaar. Corona hield ons nog aardig in de greep. Gelukkig werden veel maatregelen afgeschaald en uiteindelijk afgeschaft in de eerste maanden van 2022. We konden elkaar weer fysiek ontmoeten en hebben gemerkt hoe zeer we dat gemist hadden en hoe belangrijk dat is voor het opbouwen van relaties binnen en buiten de organisatie.

 

 

Samenwerking staat namelijk centraal in ons werk. Zo werken we nauw samen met de gezinnen in onze projecten, met lokale Heifer kantoren en onze donoren. Fondsenwerving voor ons werk blijft een grote uitdaging. Het afgelopen jaar bleef de particuliere fondsenwerving wat achter bij de verwachtingen die we vooraf hadden. Daar stond echter tegenover dat we op het gebied van de institutionele fondsenwerving een mooi succes geboekt hebben met het binnenhalen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor een 5-jarig programma in Malawi.

Wil jij ook impact maken? Kijk hoe jij mee kunt doen.