De heifer aanpak
Stop honger, overwin armoede

Heifer werkt volgens een holistische benadering samen met kleinschalige boeren. Deze aanpak helpt boerengezinnen hun productie te verbeteren, een leefbaar inkomen te verdienen, sociale taboes te overwinnen en diversiteit in voeding te verzekeren. Vandaag en in de toekomst.

Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen zodat ze kunnen:

Ruim miljoen mensen wereldwijd gaan iedere dag met honger naar bed. Daar brengen wij verandering in.

Wat we doen:

De route naar succes

Onze duurzame landbouwprojecten zijn gericht op het bereiken van een leefbaar inkomen. Kenmerkend is de holistische aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Lucia in shop Malawi

Lees wat we samen met de boerengezinnen bereiken