GEEF GERUST AAN EEN ERKEND GOED DOEL

Natuurlijk wil je weten dat jouw steun goed terechtkomt. Heifer is een Erkend Goed Doel met ANBI status en voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Je kunt er dus van uitgaan dat we zorgvuldig omgaan met elke euro, dat we ons laten controleren en verantwoording afleggen. Lees meer op www.geefgerust.nl.

Brenda Akkallo Heifer Nederland
CBF Heifer

CBF Keur

Heifer is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Het CBF Keur voor Goede Doelen is met ingang van 1 juli 2004 toegekend. In het kader van de nieuwe erkenningsregeling is per 1 juli 2016 het certificaat Erkend Goed Doel aan Heifer toegekend. Dit certificaat is verlengd op 31 mei 2018 voor onbepaalde tijd.

ANBI status

Heifer Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor kun je als donateur of bedrijf doneren met belastingvoordeel. Heifer betaalt geen belasting over schenkingen en nalatenschappen.

Fiscaal nummer (RSIN): 8079.18.684

Met jouw support kunnen boerengezinnen honger en armoede definitief achter zich laten.