werken bij heifer

Heifer Nederland is op zoek naar:

Lid raad van Toezicht

Ben jij een visionair met een passie voor ontwikkelingssamenwerking? Heb je een frisse kijk en wil je jouw perspectief vanuit het Zuiden laten gelden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als lid van de Raad van Toezicht (bestaande uit 5 leden) vervul je een cruciale rol in het waarborgen van integriteit, transparantie en effectiviteit binnen onze organisatie. Je houdt mede-toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken, en zorgt ervoor dat onze missie op ethische en verantwoorde wijze wordt nagestreefd. Gemiddeld vergader je vijf keer per jaar. De rol van toezichthouder is onbezoldigd.