HONGER en ondervoeding:
1 op de 11 mensen gaat met honger naar bed

Voldoende gezonde voeding. Schoon water. Onderdak. Onderwijs. Gezondheidszorg. Een veilige leefomgeving. Allemaal essentieel voor een leven zonder honger en armoede. Toch kunnen miljoenen mensen zich dit niet veroorloven. Sterker nog, wereldwijd gaat 1 op de 11 mensen met honger naar bed.

Droogte Heifer Nederland

Honger anno 2022

Wereldwijd neemt het aantal mensen met honger weer toe. Azië, maar vooral Afrika laat schrikbarende cijfers zien. Hier komt alles samen: klimaatverandering, conflict en economische teruggang. Met name de kleinschalige boeren hebben het moeilijk en kampen met de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Dit heeft tegenvallende oogsten en dalende inkomsten als gevolg. Tegelijkertijd leidt de snel-groeiende bevolking tot een stij­gende vraag naar voedsel. De economische neergang die er al was, wordt nu door COVID-19 versterkt en een voedselcrisis dreigt. 

Honger en ondervoeding

Niet alleen een kwestie van te weinig eten

Iedere dag eten duizenden arme boeren in India een handvol gekookte rijst; een stuk injera of traditioneel brood in Ethiopië; of van maïs gemaakte ‘tamales’ in Guatemala. Al deze maaltijden vullen de buik, maar missen de ingrediënten voor een goede gezondheid en groei. Dit is vooral voor kinderen van essentieel belang. Maar juist gezond en voedzaam eten, zoals zuivel, fruit, groenten en proteïnerijke producten, zijn voor veel mensen onbetaalbaar.

Senegal honger ondervoeding

Hoewel armoede vaak de oorzaak is van slechte eetgewoonten, is het hongerprobleem complexer. Ook de beschikbaarheid van eten, voedingsgewoonten en gendernormen spelen een belangrijke rol. Honger als gevolg van deze uitdagingen kan leiden tot een verminderde gezondheid, groei en immuniteit – op een verwoestende schaal. Maar liefst 811 miljoen mensen gaan elke nacht met honger naar bed, zonder de kwaliteit, kwantiteit of diversiteit van voeding die nodig is om gezond te blijven.

4 manieren waarop Heifer honger en ondervoeding aanpakt

Heifer pakt de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, samen met kleinschalige boeren, aan en werkt volgens een holistische benadering. Het helpt boeren hun productie te verbeteren, een leefbaar inkomen te verdienen, sociale taboes te overwinnen en diversiteit in voeding te verzekeren. Vandaag en in de toekomst.

1. Beschikbaarheid verbeteren

Kleinschalige boeren bezitten vaak niet zo veel land en zijn voor hun eigen voeding en inkomen afhankelijk van de beperkte opbrengst die dat stukje land geeft. Heifer leidt hen op bij het verbeteren van hun landbouw en veehouderij, zodat ze het hele jaar door kwaliteitsvoeding hebben. Gemeenschappen krijgen ook voorlichting over het aanleggen van moestuinen, wat de beschikbaarheid van vers fruit en groenten verbetert en de diversiteit van de voeding vergroot.

2. Betaalbaarheid verbeteren

Gezinnen zijn voor hun inkomen vaak volledig afhankelijk van de landbouw. Wanneer de opbrengst laag is, is het bijna onmogelijk om aanvullend gezond eten te kopen. Heifer verbindt boeren met bijvoorbeeld landbouwdeskundigen, diergezondheidswerkers en voerleveranciers, zodat de productiviteit en dus het inkomen verbetert. Ook helpen we boeren om hun krachten te bundelen in coöperaties om aansluiting te vinden bij afnemers (zoals melkfabrieken) en een eerlijke prijs te bedingen. Zo kunnen ze hun inkomen verhogen en betere voeding kopen.

3. Sociale barrières overwinnen

Gebrek aan bewustzijn, genderongelijkheid en sociale taboes rond eten dragen bij aan honger en ondervoeding, met name bij vrouwen en meisjes. Er is veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen; jongens krijgen voorrang bij het eten op meisjes.
Training over gender, rechtvaardigheid en voeding lost deze barrières op. Vrouwen worden voorgelicht over soorten voeding, voedingsbehoeften van gezinsleden, voedingsbronnen en het belang van een aanvullend dieet voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Dankzij deze kennis verbetert de voeding van het gezin en uiteindelijk de hele gemeenschap.

4. Zorgen voor stabiliteit op lange termijn

Natuurrampen, marktdalingen en noodsituaties kunnen verwoestend zijn voor boeren die weinig hebben om op terug te vallen. Zo verergerde de COVID-19-pandemie de bestaande armoede- en ondervoedingscrisis in Ecuador, vooral in arme plattelandsgemeenten. Heifer helpt boeren om beter opgewassen te zijn tegen onverwachte gebeurtenissen door inkomensdiversificatie, het samenwerken in spaar- en leengroepen en het maken van bedrijfsplannen. Zo werken boeren aan een leefbaar inkomen en ontstaan veerkrachtige gemeenschappen die in staat zijn om voldoende gezonde voeding te produceren, zelfs in moeilijke tijden.

Door de brede aanpak van Heifer zijn boerengezinnen minder kwetsbaar en blijven ze bij tegenslagen overeind

Lees hier alles over de holistische aanpak van Heifer.