Een bijzzzonder goed verhaal

Waarom het werken met bijen een goed idee is

Honingbijen zijn misschien kleine beestjes, maar hun impact is enorm! Met hun smaak voor nectar en pluizige pootjes beïnvloeden deze bestuivingsmachines de landbouwpraktijken
over de hele wereld. Naar schatting vereist een derde van de wereldwijde voedselproductie bestuiving door dieren. En 80-90% van deze rol wordt uitgevoerd door honingbijen.

De snelle afname van de bijenpopulatie is een grote bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid. Daarom werkt Heifer in veel projecten met bijen. Want behalve dat het goed is voor het milieu, zien boeren die bijen houden direct resultaat in hogere productiecijfers. Of ze nu koffie, kruiden of groenten verbouwen. Bovendien kan er honing worden geoogst in periodes waarin
het land geen oogst meer oplevert. Dit betekent weer een extra bron van inkomen voor de boeren.

Diana Moncada

had nooit echt interesse in bijen. Haar man had een kleine bijenkast, maar Diana hield zich meer bezig met de familie koffieplantage. Totdat ze in contact kwam met Heifer Honduras.
Na een training in het houden van bijen en een ontmoeting met Apisel, een groep vrouwelijke bijenhoudsters, heeft Diana haar eigen kast gebouwd. Al snel werd Diana de marketing coördinator van de groep en ondersteunde ze
groepsleden bij de oprichting van een winkel waar o.a. bijenwasvellen, bijenkasten en andere benodigdheden worden verkocht. In slechts twee jaar tijd maakte de groep de stap van 80 bijenkasten naar meer dan 600! 

Dit betekent niet alleen meer inkomen en onafhankelijkheid voor de vrouwen. De toename van de bijenpopulatie heeft ook direct effect op de landbouwproductie. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Diana en haar groepsleden. In augustus 2021 hebben
ze samen met Heifer Honduras een honing verwerkingsfabriek gebouwd in Las Selvas om de honingproductie op te schalen en meer werkgelegenheid te creëren.