Geven om het land

Door toepassing van klimaat-slimme technieken worden bodems gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de omgeving.

geven om het land

Opgewassen tegen klimaatverandering

Kleinschalige boeren produceren een derde van het voedsel in de wereld. Daarmee voeden ze een groot deel van de bevolking. Maar door onvoorspelbare weerspatronen worden boerengemeenschappen steeds meer op de proef gesteld. Terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen, worden arme boeren het hardst getroffen door klimaatverandering. Droogteperiodes worden langer, regens zijn onvoorspelbaarder en áls het regent is de kans op overstromingen groot. Hierdoor mislukken oogsten en is er te weinig eten en inkomen. 

De boeren met wie wij samenwerken versterken hun weerbaarheid door klimaat-slimme landbouwtechnieken toe te passen. Hierbij wordt onder andere regenwater beter opgevangen en vastgehouden en worden bodems weer gezond en vruchtbaar. Door te geven om het land vergroent de omgeving en zijn boerengezinnen beter opgewassen tegen extreme weersomstandigheden.

Wat is klimaat-slimme landbouw?

Dankzij klimaat-slimme landbouwmethoden, die zijn aangepast aan een veranderend klimaat, kunnen boeren aan de stijgende vraag naar voedsel voldoen. Met deze nieuwe kennis en vaardigheden herstellen boeren niet alleen de bodemvruchtbaarheid en het ecosysteem, het stimuleert ook de lokale voedselproductie, versterkt lokale economieën en gaat klimaatverandering tegen. 

1. Beheer van bodem en water

Heifer biedt trainingen op het gebied van bodem- en waterbeheer. Door het gebruik van organische meststoffen, het planten van bodembedekkers en het aanleggen van wateropvang poelen en stroomgebieden verbeteren boeren de bodemkwaliteit, wordt het land vruchtbaarder en is het beter bestand tegen droogte en overstromingen. 

In Ecuador bijvoorbeeld worstelden de boeren al generaties lang met de ‘onvruchtbare’ grond. Met behulp van duurzame landbouwtechnieken veranderden de boeren in kleinschalige ondernemers en zagen ze de voedselproductie stijgen.

En in Nicaragua wisten 4.500 vrouwen, dankzij de juiste kennis, beter om te gaan met de lange droogteperiodes en korte heftige regenval. Dankzij hen kleurt de omgeving langzaam weer groen.

2. Herstellen van ecosystemen

Heifer ondersteunt boeren bij het verbouwen van veevoer, het aanleggen van moestuinen en het produceren van een grotere diversiteit aan gewassen. Zodat boeren het maximale uit hun land kunnen halen. 

In Nepal, bijvoorbeeld, geven de boeren hun vee nu (ruw)voer van hoge kwaliteit ter vervanging van gras dat minder voedzaam is. Hierdoor is niet alleen de melkproductie gestegen en het dierenwelzijn verbeterd. Het vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen en gaat overbegrazing tegen.

 

veevoer klimaat

Maar we gaan ook een stapje verder. Zoals in Guatemala. Naast het verbeteren van de specerijenproductie werken we samen met de boeren aan het herstel van 4.750 hectare regenwoud door de aanleg van bio-diverse agroforestry-systemen, ook wel voedselbossen genoemd.

3. Verantwoord omgaan met afval

De landbouw produceert enorme hoeveelheden afval – bijna 100 miljoen ton per jaar – waaronder gewas- en tuinbouwresten, onkruid, meststoffen en veeafval. Het verbeteren van consumptiegewoonten en het gebruik van agrarische bijproducten vermindert de uitstoot van broeikasgassen en aantasting van het milieu.

In Bangladesh promoten we bijvoorbeeld de productie en het gebruik van milieuvriendelijke organische mest (gemaakt met koemest en wormen) en compost van keukenafval. Hiermee gaan we het gebruik van schadelijke chemische meststoffen tegen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Bangladesh compost

4. Duurzame energiebronnen

Het gebruik van duurzame energieoplossingen in de landbouw bespaart geld en het milieu. Biobrandstoffen en biomassa veranderen afval in wonderen, zodat boeren profiteren van stroom zonder extra kosten.

In Kenia koken veel boerengezinnen, dankzij de mest van hun vee, op biogasfornuizen. Dit bespaart ze veel tijd en geld! En in India werken broedmachines op zonne-energie. Behalve dat het goed is voor het milieu, versnelt het ook de productie waardoor het inkomen van de boeren stijgt.