Geven om het land

Door toepassing van klimaat-slimme technieken worden bodems gezonder, verbetert de toegang tot water en vergroent de omgeving.

geven om het land

Opgewassen tegen klimaatverandering

Het klimaat verandert. En arme boeren worden het hardst getroffen, terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen. Droogteperiodes worden langer, regens zijn onvoorspelbaarder en áls het regent is de kans op overstromingen groot. Hierdoor mislukken oogsten en is er te weinig eten en inkomen. De boeren met wie wij samenwerken versterken hun weerbaarheid door klimaat-slimme technieken toe te passen. Hierbij wordt onder andere regenwater beter opgevangen en vastgehouden en worden bodems weer gezond en vruchtbaar. Door te geven om het land vergroent de omgeving en zijn boerengezinnen beter opgewassen tegen extreme weersomstandigheden.