Tijdens Corona Is Het Vee De Belangrijkste Bron Van Voeding En Inkomen

Mensen zoals Lok zijn onmisbaar

Diergezondheidswerkers zijn juist in deze tijd onmisbaar. Ze voorzien boeren van advies, medicijnen en vaccinaties. Voor boeren is hun vee nu de belangrijkste bron van voeding en inkomen. Lok uit Nepal: “Door het reisverbod bezochten we de boeren wel minder. Gelukkig had ik nog voldoende medicijnen. Voor de lockdown had ik mijn voorraad flink aangevuld. En onderling helpen de collega’s elkaar ook.”