toeganG tot de markt

De eerste stap is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de oogst. Maar als de boerengezinnen hun producten niet verkocht krijgen, bereiken ze nooit een leefbaar inkomen. Door boeren te verbinden met de afzetmarkt is afname gegarandeerd en krijgen ze een eerlijke prijs voor hun producten. Gestructureerde en professionele coöperaties zijn hierbij van groot belang.

Het belang van coöperaties

Als boerengezinnen hun bedrijfje blijven uitbreiden, veranderen de diensten en ondersteuning die ze nodig hebben. De boeren en hun groepen worden ondersteund bij het opzetten van coöperaties (ook wel hubs genoemd). Deze coöperaties bieden verschillende diensten aan de leden, zoals ondersteuning bij het verkrijgen van krediet, de mogelijkheid om kwaliteitsvoer te kopen tegen lagere prijzen of het kopen van materialen die duur en moeilijk verkrijgbaar zijn in landelijke gebieden, zoals ontwormingsmiddelen.

Maar coöperaties zijn veel meer dan alleen serviceproviders. Boeren hebben vaak moeite met de verkoop van hun producten. Behalve dat de markt ver weg kan zijn, is transport vaak erg duur. Boeren zijn genoodzaakt te verkopen aan een tussenpersoon, die hun goederen naar de markt brengt, maar ook een aanzienlijk deel van de winst neemt.

Via de coöperaties vergroten boeren hun onderhandelings-positie. Door hun producten te bundelen en gezamenlijk te verkopen, kunnen ze betere prijzen bedingen en zelfs meer winst maken. En de coöperaties helpen de boeren bij het transport van hun producten. 

Daarnaast ondersteunen coöperaties de boeren bij het binnenhalen van contracten met grotere afnemers, zoals zuivelfabrieken, restaurants en supermarkten. Want via de coöperatie zijn deze afnemers gegarandeerd van grote hoeveelheden kwaliteitsproducten. 

Voorbeelden uit het veld

Lees meer over onze aanpak