boereninspraak, cambodja

In Cambodja hebben nog steeds veel kleinschalige boeren te maken met weinig inspraak, genderongelijkheid
en beperkte steun vanuit de overheid. Met het project ‘Boereninspraak in Cambodja’ gaan kleinschalige
boeren een belangrijke rol spelen in duurzame landbouwontwikkeling en krijgen ze meer zeggenschap
binnen de landbouwketen.

LOCATIE
Kampon Thom, Kampon Chhang, Siem Reap, Cambodja

LOOPTIJD
2024-2026

THEMA’s
Landbouw, sociaal kapitaal, verduurzamen van de keten, beleidsvorming, werk & inkomen

Achtergrond

Het leven van Rith Chantha veranderde drastisch nadat ze zich aansloot bij een landbouwcoöperatie. Waar ze voorheen iedere
dag de eindjes aan elkaar knoopte, is ze nu een succesvolle kippenboerin en voorzitter van de overkoepelende  landbouwunie.

Rith’s verhaal laat zien dat coöperaties cruciaal zijn voor lokale ontwikkeling, vooral voor kwetsbare groepen. Heifer werkt in Cambodja met kleinschalige boeren aan het structureel verbeteren van het inkomen. Coöperaties spelen hierin een essentiële rol door samenwerking te stimuleren en eerlijkere marktsystemen te creëren waarin boeren meer zeggenschap
hebben.

Het project

In Cambodja hebben nog steeds veel kleinschalige boeren te maken met weinig inspraak, genderongelijkheid en beperkte steun vanuit de overheid. Met het project ‘Boereninspraak in Cambodja’ gaan kleinschalige boeren een belangrijke rol spelen in duurzame landbouwontwikkeling en krijgen ze meer zeggenschap binnen de landbouwketen. Om dit te bereiken worden boerengroepen getraind in duurzame landbouw, samenwerking, leiderschap, digitalisatie en gendergelijkheid. 5.250 leiders en leden van 21 landbouwcoöperaties en het management van de overkoepelende Unie worden opgeleid op het gebied van
beleidsbeïnvloeding. Zodat zij in staat zijn om volwaardige gespreks- en onderhandelingspartners te zijn met zowel de overheid als het bedrijfsleven. Met als doel de rechten van kleinschalige boeren in de pluimvee- en groenteteelt te vertegenwoordigen en het verder verduurzamen van de keten te bespreekbaar maken

 

Resultaten

  • Boeren hebben verbeterde kennis en vaardigheden en zijn lid van een boerengroep op lokaal niveau.
  • Coöperaties zijn versterkt op duurzaamheid, bestuur en dienstverlening. En behartigen de belangen van boeren op lokaal
    niveau.
  • De Unie van Landbouwcoöperaties staat sterk en komt op voor de rechten van boeren en een inclusieve omgeving op nationaal niveau.

Doelgroep

We werken in dit project direct samen met 16.500 boerengezinnen die lid zijn van een boerengroep en/of een landbouwcoöperatie.  

Partners