VROUWELIJKE PIONIERs IN DE LANDBOUW, BANGLADESH

Dit project biedt vrouwen de kans om hun positie in de landbouwsector te transformeren. Door eigenaar en verhuurder te worden van vrouwvriendelijke landbouwmachines krijgen ze meer zeggenschap, wordt het zware werk verlicht en besparen ze tijd.

LOCATIE
Jashore en Rajshahi, Bangladesh

LOOPTIJD
2024-2026

THEMA’s
Positie van vrouwen, ondernemerschap, sociaal kapitaal, landbouw.

Het project: een deeleconomie geleid door en voor vrouwen

Dit project biedt 500 vrouwengroepen, elk bestaande uit 25 leden, een unieke kans om hun positie in de landbouwsector te transformeren. Door vrouwen eigenaar en verhuurder te maken van vrouwvriendelijke landbouwmachines krijgen ze meer zeggenschap over het werk, hun onderneming en hun bezittingen, wordt het lichamelijk zware werk verlicht en besparen ze kostbare tijd. Zo duurt het oogsten met een mini-dorsmachine slechts 1 uur, wat met de hand 8 uur kost. Een gemotoriseerde ploeg bewerkt het land voor aanplanten in 4 uur, in plaats van de gebruikelijke 2 dagen. Dit verbetert niet alleen de productiviteit, maar behoudt ook de bodemkwaliteit door preciezer werk. 

De 500 vrouwengroepen waar we mee samenwerken wonen verdeeld over de regio’s Jashore en Rajshahi en zijn aangesloten bij een coöperatie, opgezet in een voorgaand project van Heifer. Samen zetten we een krachtige stap richting vrouwvriendelijke landbouw, waarin boerinnen hun vaardigheden en potentieel ten volle benutten.

Aanpak: het principe van de deeleconomie

Per groep wordt democratisch besloten aan welke landbouwmachine de meeste behoefte is. Vervolgens wordt onderling
besloten welke vrouw hier eigenaar van wordt. Een ware revolutie voor de landbouw in Bangladesh. Bovendien zal zij ‘haar’ machine verhuren aan groepsleden tegen een passend tarief. Dit deeleconomie-concept, geleid door vrouwen, gaat verder dan enkel het gebrek aan middelen om landbouwmachines aan te schaffen. Het is lokaal gedragen, versterkt de onafhankelijkheid van 12.500 vrouwen en bevordert de onderlinge verbondenheid.

Met de coöperatie als tussenpersoon, worden de vrouwen vakkundig begeleid bij het aankopen van de landbouwmachines
en het transport ervan naar de gemeenschappen. Als trotse ‘eigenaresses’ krijgen ze ondersteuning bij het gebruik en onderhoud van de machines. Bovendien doorlopen ze een uitgebreid trainingsprogramma gericht op bedrijfsvoering en ondernemerschap, waardoor ze in staat zijn hun eigen kleinschalig verhuurbedrijf op te zetten.

Resultaten

  • 12.500 vrouwen hebben een sterkere positie binnen de gemeenschap, meer zeggenschap en betere kansen om zich te ontwikkelen.
  • Verbeterde werkomstandigheden en besparing in arbeidstijd voor 12.500 vrouwen. 
  • 500 vrouwen zijn eigenaresse van een landbouwmachine en verhuren deze. Hierdoor krijgen 12.000 andere vrouwen ook toegang tot de werktuigen.

Doelgroep

We werken in dit project direct samen met 500 vrouwengroepen, elk bestaande uit 25 leden.

Partners

Dit project wordt gefinancierd door de Postcode Loterij en voeren we uit in samenwerking met onze collega’s in Bangladesh.