Een nieuw begin met biogas

Voordat de zon de horizon bereikt in het dorp Chatian Gacha, Bangladesh, is Aasia Begum al op. De taak die haar iedere dag te wachten staat is zwaar: zes uur koken boven een open vuur. Het is een traditie die haar ogen laat tranen en haar longen vult met rook. En dan begint het ‘echte’ werk pas. 

Sinds haar huwelijk op veertienjarige leeftijd heeft Aasia gestreden tegen armoede en werkloosheid. Haar dagen werden opgeslokt door traditionele kookmethoden, die niet alleen slecht waren voor haar gezondheid, maar ook voor het milieu.

Aasia: “Elke ochtend begin ik met het schoonmaken van het huis en het voeren van de koeien, geiten, kippen en duiven. Vervolgens melk ik de koeien en maak ik de melk klaar om te verkopen. Tegelijkertijd bereid ik ontbijt voor mijn man en zonen en stuur ik mijn zoon naar school. Daarna werk ik op het land en doe ik andere huishoudelijke taken.”

In 2017 leerde Aasia dankzij Heifer over biogas. Het idee om dierlijke mest om te zetten in schone kookenergie was compleet nieuw voor haar. Met training van Heifer Bangladesh en hulp van haar gemeenschap, leerde ze hoe ze een biogasinstallatie moest bedienen en onderhouden. Ze hoopte het koken boven open vuur snel achter zich te kunnen laten.

Aasia en haar man, Abu Akram Kazi, gebruiken het ‘slib’ van hun biogasinstallatie om hun moestuin te bemesten

Natuurlijke brandstof

Aasia en haar familie leerden over biogas en ontvingen een installatie van Heifer Bangladesh. Hiermee zetten ze koemest om in biogas om mee te koken. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar levert ook mest op voor hun land, waardoor ze geld besparen en hun gewassen beter groeien.

Een biogasinstallatie gebruikt koemest en water om biogas te produceren, dat rechtstreeks naar hun fornuis gaat via leidingen. Op deze manier hebben ze een directe, schone energiebron voor hun dagelijkse kookbehoeften.

Biogasproductie op boerderijen is veelbelovend omdat het voedzame dierlijke afval omzet in hernieuwbare energie. Dit draagt bij aan een duurzamer landbouwsysteem en voorkomt vervuiling van water en bodem, wat schadelijk kan zijn voor de natuur en de gezondheid van mensen.

Een duurzame verandering

Tegenwoordig zien Aasia’s dagen er heel anders uit. Het zware werk van hout verzamelen en het ‘ongezond’ koken zijn vervangen door de zachte blauwe gloed van haar biogasfornuis.

Met deze stap voorwaarts richt Aasia nu haar energie op het winstgevend maken van haar boerderij. Met steun van Heifer heeft ze haar bedrijfje flik uitgebreid. Ze houdt nu koeien, fokt schapen, kweekt gras voor veevoer, en ze verkoopt overtollige bijproducten van haar biogasinstallatie.

“Ik heb twee koeien ter waarde van 200.000 takas [ongeveer $1.820] en één buffel ter waarde van 120.000 takas gekocht met mijn eigen inkomen. Als succesvolle boerin en onderneemster heb ik nu meer aanzien binnen de gemeenschap” zegt Aasia.