Kenia schakelt over op mobiele technologie

In Kenia heeft de coronapandemie rampzalige gevolgen voor 30.000 melkveehouders. Heifer ondersteunt deze kleinschalige zuivelproducenten met technische kennis om hun onderneming en daarmee hun inkomen te verbeteren. Maar door de coronamaatregelen kunnen groepstrainingen niet doorgaan, terwijl de behoefte aan kennis juist nu enorm is. “Boeren snakken naar informatie over bijvoorbeeld het verhogen van de melkproductie, het verbeteren van de melkkwaliteit en het krijgen van toegang tot betere markten”, zegt David Ojwan’g, programmadirecteur van Heifer Kenia. “Maar COVID-19 maakt het onmogelijk persoonlijk advies te geven aan boeren in afgelegen gebieden.” Onze collega’s in Kenia kwamen met een innovatieve oplossing: kennis delen op afstand. Ruim negentig procent van de boeren in Kenia heeft toegang tot mobiele apparaten of smartphones. Via deze weg kunnen we zelfs de meest geïsoleerde boeren bereiken. Twee Keniaanse technologiebedrijven bieden de boeren via een app toegang tot realtime gegevens, virtuele trainingen, veterinaire diensten en goede markten. Zo ontvangen de boeren ook nu alle informatie en diensten die ze nodig hebben om hun vee gezond te houden, hun melkproductie te verhogen en een goede prijs te bedingen voor hun zuivelproducten.