Nederlandse aanpak voedselzekerheid werkt!

Oproep van 70 partijen: Nederlandse aanpak voor wereldwijde voedselzekerheid werkt!

Een brede coalitie van Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waar Heifer onderdeel van is, wil samen met het nieuwe kabinet optrekken om echt een verschil te maken voor het verbeteren van wereldwijde voedselzekerheid. Het ondersteunen van boeren en consumenten in Nederland en daarbuiten en de inzet voor klimaat-weerbare voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden staan daarbij centraal. De coalitie is van mening dat Nederland vanuit haar kennis, kunde, ervaring, internationale samenwerkings- en handelspositie de komende jaren ambitieuze inzet moet tonen in de verduurzaming van ons voedselsysteem, om zo bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals.

De coalitie is blij dat het nieuwe beoogde kabinet beaamt dat Nederland bijdraagt aan voedselzekerheid en watermanagement in andere landen en reikt het komende kabinet daarom een uitgestoken hand om samen blijvend in te zetten op een veerkrachtig voedselsysteem dat positief bijdraagt aan de klimaatopgaven en het vergroten van wereldwijde voedselzekerheid. Dit is belangrijk voor de wereldwijde voedselzekerheid en om boeren en consumenten in Nederland en daarbuiten te ondersteunen. We vragen het nieuwe Kabinet:

  1. Bied stabiliteit en continuïteit door verhoogde ambitie voor internationale samenwerking met afdoende financiële middelen.
  2. Koppel de Klimaatagenda aan de Voedselsysteemaanpak met contextspecifieke inzet en investeringen.
  3. Breng bovenstaande punten samen in een langjarige, rijksbrede Internationale Voedsel- en Voedingszekerheid Strategie

Doe met ons mee!

Wij zijn van mening dat Nederland vanuit zijn kennis, kunde, ervaring, logistiek en handelspositie de komende jaren een ambitieuze inzet moet tonen in de verduurzaming van ons voedselsysteem, om zo bij te dragen aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs en de SDG’s. De Nederlandse agri-food sector is toonaangevend en vermaard vanwege innovatieve bijdragen en impact waarbij rekening wordt gehouden met bestaande contexten in andere landen. Nederland heeft veel te bieden én te halen bij internationale samenwerking. Om dit te behouden in de snel veranderende wereld, is een open en innovatieve blik naar de buitenwereld noodzakelijk. Dat is nodig voor het toekomstbestendig maken van ons eigen verdienmodel én dat van boeren in onze partnerlanden. De keuze voor voedselzekerheid en klimaat moet daarbij voorop staan.

Wij reiken het komend kabinet daarom een uitgestoken hand om samen met ons blijvend bij te dragen aan een
veerkrachtig voedselsysteem dat positief bijdraagt aan klimaatopgaven en het vergroten van wereldwijde voedselzekerheid.