Gezonde voeding versterkt gemeenschap in Senegal

Bocar Sall, een islamitische priester in het dorp Diankandy in Senegal, schetste een somber beeld van het leven vóór de interventies van Heifer. “We hadden echt moeite om onze kinderen in leven te houden,” zei Bocar. “Sommigen van hen stierven ondanks de medicijnen. Het kind verliezen is vreselijk. Ik verloor mijn zoontje in 2002 toen hij slechts 3 jaar oud was.”

Van bijgeloof naar vooruitgang
Het dorp begreep niet waarom er zoveel kinderen stierven en schreef het toe aan hekserij en boze geesten. Dit zorgde alleen maar voor twijfel en wantrouwen in het dorp. Toen het voedingsproject van Heifer in Bounkiling begon, leerde het dorp van Bocar dat ondervoeding de oorzaak was en dat het voorkomen, behandelen en genezen kon worden. Dit veranderde hun perspectief, terwijl ze het vertrouwen en de gemeenschap weer opbouwden.

Bocar’s interesse in het project groeide. Hij werd steeds meer betrokken bij screeningscampagnes. Ouders en verzorgers vertrouwden hem en zijn aanwezigheid maakte het voor Heifer gemakkelijker om meer kinderen in het dorp te bereiken. Hij zorgt er ook voor dat mensen zich bewust zijn van goede voedingspraktijken en dat ze alle gezondheidsafspraken nakomen.

“We zijn trots op onszelf,” zei hij. “Gezondheidswerkers screenen kinderen, behandelen matige gevallen en verwijzen ernstige gevallen door naar de gezondheidspost voor betere zorg.” Net als de kinderen in het dorp groeit Bocar’s toewijding aan het werk dagelijks nu de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Verhalen zoals die van Bocar zijn in Senegal helaas geen uitzondering. Veel families worstelen om hun kinderen van voldoende voeding te voorzien. Het gebrek aan voldoende gezonde voeding blijft een constante zorg. Een groot deel van de bevolking is afhankelijk van traditionele landbouw en miljoenen blijven kwetsbaar door de gevolgen van klimaatverandering. Een tekort aan de juiste vitaminen en mineralen maakt het vooral (jonge) vrouwen moeilijk om hun gezondheid en die van hun baby’s op niveau te krijgen en te behouden.

In het voedingsverbetering project ‘KAYRA’ in Bounkiling Senegal ondersteunen we, in samenwerking met de Senegalese overheid, vrouwen en kinderen (onder de vijf jaar) bij het verbeteren van hun voeding. Het doel is om bij 25.000 gezinnen ondervoeding en kindersterfte terug te dringen. Ze leren en werken samen in groepsverband, zodat er sterke en veerkrachtige gemeenschappen ontstaan. Door training, voorlichting en ondersteuning in de gezondheidszorg verbetert de toegang tot voedzaam eten en de gezondheid van (aanstaande) moeders en kinderen. lees meer over dit project.