Noodhulpcampagne Corona

Wat is er aan de hand?

In veel ontwikkelingslanden dreigt een acute hongersnood. Door de corona-epidemie hebben steeds meer gezinnen niet of nauwelijks te eten. We maken ons grote zorgen over deze voedselcrisis. Daarom doen we een dringend beroep op jou: help mee om een wereldwijde ramp te voorkomen.

Wat zijn de gevolgen voor onze boeren?

We horen trieste verhalen van onze boeren. Omdat markten gesloten zijn en het transport stilligt kunnen zij hun producten niet verkopen. Daardoor is er geen inkomen. En dus geen geld voor school, zorg, eten en veevoer. Bovendien is het moeilijk om aan zaden te komen, waardoor ook de volgende oogst in gevaar komt.

Wat kan Heifer doen?

We zorgen dat de boeren hun zaden thuisbezorgd krijgen zodat ze nú kunnen zaaien en planten. Dat is van cruciaal belang. We geven 1-op-1 training en helpen ze met de gezamenlijke opslag van oogsten – zodat er niets verloren gaat – en met het transport van voedsel naar dorpsgenoten die geen eten hebben. 

Wat kan jij doen?

Juist nú hebben de boeren jouw steun heel hard nodig. Met iedere gulle bijdrage help jij hén, maar ook de duizenden mensen in hun buurt die ze van eten kunnen voorzien.