Voorzichtig Terug Naar Normaal

Het normale leven keert langzaam terug. Winkels, kappers en publieke ruimtes zijn weer geopend. Het transport en openbaar vervoer zijn weer toegestaan. In Oeganda blijven de scholen voorlopig nog gesloten, maar in Malawi zijn ze voornemens deze vanaf 1 september (gefaseerd en onder strikte maatregelen) weer te openen. Tot op heden zijn er nog geen besmettingen bekend onder de projectdeelnemers, het Heifer personeel of partners. We doen er alles aan om dit zo te houden. Alle projectmedewerkers zijn verplicht om tijdens bijeenkomsten een mondkapje te dragen en de strikte maatregelen na te leven: handen wassen, desinfecteren en afstand houden. Steeds meer boeren dragen nu ook een mondkapje, mede dankzij inzet van de overheid.

Ondanks dat de situatie lijkt te verbeteren hebben de boeren het zwaar. Ze worstelen met de gevolgen van de tijdelijke lockdown en de opgelegde maatregelen. Ze zien hun inkomens halveren en er is minder te eten. Dankzij de inzet van de gemeenschapswerkers zijn projectactiviteiten, op kleine schaal, voortgezet tijdens de lockdown periode. Maar dat is niet voldoende. Op basis van de huidige (korte) termijn behoeften worden momenteel de projectplannen en activiteiten aangepast.