natuurlijke Specerijenteelt in Guatemala

De vraag naar natuurlijke producten is groot. Of het nu om koffie, tomaten of specerijen gaat. Het is beter voor de natuur én voor de boer. In Alta Verapaz, Guatemala, zijn we al een aantal jaar actief in de specerijenproductie. In 2022 zijn we ook een pilot project gestart, waarin we ons richten op natuurlijke specerijenteelt door inzet van biologische gewasbescherming en ziektebestrijders.

In deze driejarige pilot gaan 1.400 Guatemalteekse kruidenboeren verschillende natuurlijke teeltmethodes testen in hiervoor opgezette kwekerijen. De geleerde lessen en good practices worden beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden binnen de sector, waaronder de ruim 6.000 boeren die betrokken zijn bij ons bestaande Green Business Belt project.

Deze pilot – Raiz Natura genaamd – is het resultaat van een mooie nieuwe samenwerking het Nederlandse bedrijf Koppert Biological Systems, de Koppert Foundation, hun lokale partner Popoyán in Guatemala en Heifer Guatemala. Een vorm van co-creatie die voor Heifer Nederland nieuw is. 

 

Een natuurlijke samenwerking

Zo’n twee jaar geleden hadden we een eerste gesprek met Koppert Foundation; over onze ambities, doelen en gedeelde waarden. Dit smaakte naar meer, dus er volgde nog een gesprek, en nog een… Uiteindelijk bracht Heifer Nederland het team van experts van Koppert Biological Systems, de Koppert Foundation en Heifer Guatemala om tafel. Ook Popoyán, een lokaal bedrijf in Guatemala, sloot zich bij de gesprekken aan. De enorme kennis en expertise die de bedrijven hebben in natuurlijk bodem- en gewasbeheer en biologische bestrijding van ziekten en plagen biedt geweldige kansen aan de Heifer boeren in het overkoepelende Green Business Belt project. Er is zo’n 1,5 jaar gesleuteld aan de beste invulling van deze pilot, en iedere partij heeft zijn eigen inbreng: funding, expertise, knowhow of producten voor duurzame gewasbescherming.

Op 25 mei 2022 klonk het officiële startsein van onze samenwerking. De ervaring, geleerde lessen en kennis die de 1.400 kruidenboeren gaan opdoen, zullen gedeeld worden met geïnteresseerden binnen de sector én de kleinschalige producenten die deelnemen aan het overkoepelende Green Business Belt project, dat loopt tot 2030.