Samen sparen en lenen

Een stap in de goede richting

Een groot deel van de Senegalese bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral het percentage op het platteland is extreem hoog: 75% kan nauwelijks rondkomen. Juist deze groep heeft vrijwel geen toegang tot financiële diensten. Sparen, een lening aangaan of investeren in een bedrijfje is haast ondenkbaar. Om toch deze mogelijkheid te kunnen bieden worden er spaar- en leengroepen opgericht. Lokaal beter bekend als Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC). Een spaar- en leengroep bestaat uit zo’n 10 tot 25 mensen die samen sparen en kleine leningen verstrekken. Na de afronding van een cyclus (meestal een jaar) worden de opgebouwde spaargelden en winsten verdeeld onder de leden op basis van het ingelegde bedrag.

Succesvol sparen

Ook in ons project ‘Voeding centraal’ is het spaar- en leensysteem geïntroduceerd. En met succes! Onder begeleiding van het projectteam zijn eind 2018 200 groepen geformeerd en getraind. Daarnaast ontvingen ze opstartmaterialen zoals notitieblokken, schrijfwaren en een kas. In april 2019 zijn ze van start gegaan met sparen. Binnen drie maanden hadden de 200 groepen gezamenlijk al € 57.627 bij elkaar gespaard!

De Ourokal spaargroep

Onze collega’s in Senegal brachten onlangs een bezoek aan de Ourokal spaargroep. Innocent is voorzitter van de groep: “We hadden nog nooit gehoord van een spaar- en leensysteem. Totdat we in contact kwamen met Heifer. Na een informatiebijeenkomst waren we meteen enthousiast. Onze deelname aan het project heeft, in positieve zin, veel veranderd. Voorheen kwamen we enkel samen als we iets in onze gezamenlijke tuin of op de boerderij moesten doen. We gaan nu gestructureerd te werk. We komen wekelijks bijeen voor de inleg van de spaarkas en om allerlei andere kwesties te bespreken. We houden alle gegevens nauwkeurig bij. De leden hebben toegang tot geld uit deze spaarpot om te investeren in hun bedrijfje, of in andere activiteiten. De aanvragen worden gezamenlijk besproken”. Blaise, de groepssecretaris, voegt daaraan toe: “Onze groep is nu erg serieus en betrokken.” Iedereen heeft zo zijn eigen motieven om een lening aan te vragen bij de groep. Ook Neola Diatta: “Vroeger was ik huisvrouw en afhankelijk van mijn man voor alles wat ik nodig had. Toen deze regeling van start ging, nam ik een lening van € 120 en begon een handeltje in het kopen en verkopen van honing. Zodra ik winst ga maken kan ik eindelijk zelf een bijdrage leveren aan de huishoudelijke uitgaven.”

Innocent Heifer BoerinInnocent voegt hieraan toe dat ze als groep tussen 10 april en 27 juli 2019 al ruim € 1.200 hebben gespaard. “We hebben in die periode al aan 18 leden een lening verstrekt, tegen een lager tarief dan we ooit van de bank zouden kunnen krijgen. Negen leden hebben geld geleend voor de start van een nieuwe onderneming. Vijf leden hebben geïnvesteerd in hun huidige bedrijfje, en de andere vier leden hebben het geld gebruikt voor schoolgeld, boeken en uniformen.”

Virinie, Innocent, Elizabeth, Neola en Blaise Heifer boerinnen
Foto van Virinie, Innocent, Elizabeth, Neola en Blaise

Ook Elizabeth Coly heeft geld geleend. “Vroeger had ik nooit spaargeld. Omdat we nu iedere maand sparen kon ik eindelijk investeren in mijn bedrijfje. Mijn maandelijkse inkomsten zijn daardoor verdubbeld. Zonder de lening was dit onmogelijk geweest. Ik kijk uit naar de toekomst, in de hoop dat we er dan nog beter voor staan.”
Virinie Bassene heeft haar lening geïnvesteerd in haar kinderen: “Dankzij het spaar- en leensysteem kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen. Vroeger, toen we het schoolgeld soms niet konden betalen, werden onze kinderen vaak voor langere periodes naar huis gestuurd.”

Naast het spaar- en leensysteem zijn de boeren en boerinnen getraind in duurzame landbouw en veehouderij methodes en ontvingen ze maïs, sorghum en bonenzaden. In september werden de eerste schapen, varkens en geiten tijdens een feestelijke ceremonie in ontvangst genomen.