Samen sparen en leren

“Eigenlijk hadden we alles wat we nodig hebben, maar geen idee hoe we het moeten gebruiken. We hebben grond maar we weten niets van het verbouwen van groenten of waar we goede zaden kunnen halen. We hebben wat vee, maar geen idee dat we zelf veevoer kunnen aanplanten. We hebben een eigen waterput, maar nooit bedacht dat water ook te gebruiken voor irrigatie van de moestuin”.

Samen sparen en leren Heifer Nederland

Samen sparen en leren

De Ethiopische Mengiste nam deel aan een vrouwenproject gericht op het duurzaam verbeteren van de voedselzekerheid, economische zelfredzaamheid en weerbaarheid tegen klimaatproblemen. Met behulp van Heifer vormde ze samen met dorpsgenoten de boerengroep Ayne Ditcha. De vrouwen volgden trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veehouderij, water en sanitatie, samenwerken en ondernemen.

Deze nieuwe kennis heeft Mengiste veel gebracht. Dankzij de waterput verbouwt ze nu zowel in het droge als in het regenseizoen een scala aan groenten en fruit. Dit betekent iedere dag voldoende vitaminen voor het hele gezin. De verkoop van het overschot levert een mooi extra inkomen op. Deels stopt ze het in de groepsspaarkas, en deels investeert ze het in haar bedrijfje. Inmiddels zijn er o.a. al een koe, een schaap en een aantal kippen aan de veestapel toegevoegd.

De groep van Mengiste heeft ook een spaar- en leen programma opgezet. Zelf vervult ze een belangrijke rol binnen dit programma als financieel controller. De groep heeft inmiddels al €1.000 gespaard. De leden kunnen een leenaanvraag indienen voor een bepaalde aankoop of investering, of ze investeren gezamenlijk. Zo hebben ze als groep een ezel aangeschaft die de leden kunnen huren, en hebben ze een handeltje opgericht in de verkoop van groenten en fruit. Zelf maakt Mengiste ook Injera(Ethiopisch brood) die ze in een nabijgelegen dorp verkoopt.

Passing on the gift

Een belangrijk onderdeel van Heifer projecten is het principe van ‘Passing on the Gift’. Mengiste heeft diverse groenten geschonken aan de allerarmsten uit de omgeving. Ze heeft zaden voor peper, ui en kool doorgegeven aan boeren die de geleerde landbouwtechnieken willen kopiëren. Sommigen komen zelfs naar haar boerderij om te zien hoe zij de technieken toepast.

Verbeterde gezinssituatie

Mengiste geeft aan dat de sfeer binnen het gezin enorm is verbeterd. Haar man ondersteunt haar veel en iedereen draagt bij aan de huishoudelijke taken.

Mengiste’s man Paulos: “We steunen elkaar. We zijn erg blij dat we door het project zijn getraind op allerlei onderwerpen. De trainingen hebben ons geleerd beter gebruik te maken van de middelen die binnen handbereik zijn, dat je er alleen maar komt door samen én hard te werken, en dat het belangrijk om je inkomen te diversifiëren zodat je niet alleen afhankelijk bent van de landbouw. Soms nemen we samen deel aan een training. Dat was vroeger ondenkbaar”.