Samen sta je sterker

Sinds augustus 2018 is de boerengroep ‘Sukhali Djaboot’ betrokken bij het project ‘voeding centraal’ in Senegal. Het doel van dit project is dat 20.000 gezinnen het hele jaar door voldoende te eten en een stabiel inkomen hebben. De groepsleden van de ‘Sukhali Djaboot’ groep hebben al eerder te maken gehad met organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking, maar de werkwijze was compleet verschillend. Khady Thiongane is een van de groepsleden. “Bij Heifer ligt de focus heel erg op training. Niet alleen praktische training op het gebied van landbouw of veehouderij, maar ook saamhorigheid en samenwerking binnen de gemeenschap. Het besef dat je – individueel maar ook als gemeenschap – veel verder komt door samen te werken en kennis te delen.

Sukhali Djaboot groep Heifer

Ten tijde van het plaatsen van de eerste dieren werd het de groep als snel duidelijk dat niet iedereen vee vanuit het project zou krijgen, dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de groepen zelf. “We namen de gezamenlijke beslissing dat eerst de jongste groepsleden dieren zouden krijgen. Vervolgens maakten we een plan om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen aan de beurt komt. Ieder lid moest 4kg pinda’s inbrengen zodat we in totaal 100kg hadden. We vonden een veld, wel redelijk ver van huis, wat we konden huren. Niet veel later vonden we een tweede veld, dichter bij huis. Nu hebben we twee stukken land in ons bezit waarop we pinda’s verbouwen. We werken natuurlijk zelf op het land, maar vanwege het vele werk tijdens het oogstseizoen huren we ook hulp in. Aan het einde van het eerste oogstseizoen hadden we twee grote stapels pinda’s die we nog steeds niet helemaal gepeld hebben. We verwachten dat we zo’n 24 zakken van 60 kg hebben geoogst. Een mooi resultaat, maar vanwege het laat op gang komen van het regenseizoen is dit iets minder dan gehoopt.”

Met de opbrengst van de oogst kan de groep de onkosten dekken die gemaakt zijn tijdens het oogstseizoen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze, vanwege de problemen met regenval, met het resterende geld niet in staat zijn het aantal oorspronkelijk geplande dieren te kopen. Maar wel een groot deel. Nog belangrijker is dat het idee dat ze voor ogen hadden werkelijkheid is geworden. “Zelfs als we niet 100% succesvol zijn geweest, zijn we enorm trots op wat we samen hebben bereikt. En we gaan door!”.