VAN MEST NAAR SCHONE ENERGIE

Vroeger waren de dagen zwaar voor Aasia Begum. De vrouw uit het dorp Chatian Gacha in Bangladesh stond altijd vroeg op.
Na het voeren van de dieren, melken van de koeien, bewerken van het land en het verzamelen van hout begon ze aan haar
meest tijdrovende en vervelende taak: koken op open vuur. Het deed haar ogen prikken en maakte haar longen zwaar van de rook.

Hoe anders is Aasia’s leven sinds ze deze traditionele  kookmethode verruilde voor biogas! Via Heifer leerde ze hoe ze mest van haar koeien kan omzetten in schone energie. Dat doet ze met een biogasinstallatie: een afgesloten betonnen put die wordt gevuld met koeienmest en water om  methaanrijke brandstof te genereren. Het wordt via leidingen naar een keukenfornuis geleid en ziedaar: een schone en snelle energiebron om op te koken.

 

Ik was zo blij toen ik voor het eerst zag dat er biogas mijn huis in kwam en ik ermee kon koken.

Een bijproduct van de biogasproductie, ‘slurry’ genaamd, zet Aasia om in organische mest die ze op haar land gebruikt. Zo verbetert de bodemkwaliteit en neemt de oogst toe. Het resultaat? “Ons gezin is gezonder en staat financieel sterker dan ooit. Daarbij hebben we nu meer tijd om de boerderij te laten groeien en beschermen we het kwetsbare milieu waarin we leven,” vertelt Aasia.