Vele handen maken licht werk

Onkruid en niet-inheemse plantensoorten maken het telers op Galápagos moeilijk om hun gewassen te verbouwen. Heifer ondersteunt boeren door efficiënte manieren te vinden om dit te bestrijden zonder pesticiden te gebruiken.

Nelo Mora Alvarado is één van de boeren die hier baat bij heeft. “Met deze elektrische trimmer kan ik onkruid veel efficiënter verdelgen. Het scheelt me dagen werk en daarmee veel geld.” In de geest van ‘Passing on the Gift’ zetten boerengroepen zich in zogenaamde ‘minga’s’ samen in om onkruid te verdelgen. Minga is een Quechua-woord dat een inheemse traditie van gemeenschappelijk werk beschrijft. 

Op San Cristóbal coördineren het Ministerie van Landbouw en Heifer samen een kalender voor de minga’s, waarbij 5 tot 8 boeren hun elektrische trimmers gebruiken om het weiland of de landbouwgrond van een lid schoon te maken. De minga’s bieden ook andere voordelen, zoals de uitwisseling van best practices en zaden.