wat is een
kleinschalige boer?

Een kleinschalige boer is een producent die op beperkte schaal vee houdt, vis kweekt of gewassen verbouwt. In de landen waar Heifer werkt is een klein boerenbedrijf een familiebedrijf dat maximaal 10 hectare grond verbouwt, maar meestal gaat het om minder dan 2 hectare grond.

We hebben het vaak over een boerenfamilie of -gezin, omdat de boer meestal afhankelijk is van hulp op het land van familieleden, en zij doorgaans een deel van hun oogst behouden voor huishoudelijke consumptie. De boer is soms eigenaar van het land dat hij of zij bewerkt, maar dat is niet altijd het geval

Waarom zijn kleinschalige boeren belangrijk?

Hoewel het land waarop kleine boeren werken en de totale hoeveelheid die zij produceren in het niet valt bij hun grotere, industriële tegenhangers, is hun impact op de wereld allesbehalve minimaal: volgens recent onderzoek produceren boerderijen kleiner dan 5 hectare ruwweg 35% van het voedsel in de wereld. Bovendien voorzien kleine boeren tot 80% van de voedselvoorziening in Azië en sub-Sahara Afrika.

“Een kleine boer is niet alleen een boer voor zijn of haar beroep. Het is een manier van leven”, zegt Oscar Castañeda (Heifer International). Het voorzien in het lokale voedselsysteem en het voeden van de gemeenschap is volgens hem vaak meer dan een beroep voor deze boeren.

Heifer werkt samen met kleinschalige boeren om de verbinding tussen voedselzekerheid en veerkrachtige gemeenschappen te versterken. Wanneer boeren een hogere kwaliteit en kwantiteit aan voedsel produceren, kunnen ze meer inkomen verdienen, hun gezinnen beter voeden en meer voedsel voor de lokale markt leveren, waardoor de prijzen dalen en de eetgewoonten verbeteren.

Budhini Hansda (India): “Ik heb onlangs een training over gezonde voeding gevolgd en ik heb geleerd dat mijn lichaam en mijn kind in dit stadium meer verzorging en voeding nodig hebben”, zegt Budhini, die een dochter van zeven en een zoontje van één heeft. “Daarom ga ik zorgen voor een goede [uitgebalanceerd] maaltijd voor al mijn gezinsleden.”

Vrouwelijke boeren spelen hierbij een bijzonder cruciale rol. Vrouwen vormen bijna de helft van de agrarische beroepsbevolking in de landen waar Heifer werkt, ondanks de beperkte toegang tot landrechten, financiële diensten of kennis. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid en voeding van gezinnen in belangrijke mate verband houden met de kennis van moeders over een gezond voedingspatroon.

Met welke uitdagingen worden kleinschalige boeren geconfronteerd?

Kleine boeren worden vanwege hun geringe omvang en vaak afgelegen ligging met een groot aantal uitdagingen geconfronteerd. Velen hebben geen toegang tot krediet, formele markten en hoogwaardige grondstoffen zoals zaden, landbouwapparatuur of medicijnen om hun dieren gezond te houden.

Heifer helpt boeren deze obstakels te overwinnen. Wanneer kleine boeren zich organiseren (in landbouwcoöperaties, verenigingen of groepen) vergroten ze hun toegang tot kapitaal en markten, kunnen ze deelnemen aan lokale waardeketens en versterken ze hun onderhandelingspositie om meer op hun goederen te verdienen.

Door zich te organiseren in groepen, zoals deze vrouwen in India, bundelen kleinschalige boeren hun kennis en middelen, houden ze gezamenlijk hun administratie bij en krijgen ze toegang tot nieuwe markten.

Wat is de toekomst voor kleinschalige boeren?

Het opbouwen van duurzame voedselsystemen is van cruciaal belang voor het voeden van een wereldbevolking van 8 miljard mensen. Kleine boeren spelen een centrale rol in het bestrijden van honger en ondervoeding, terwijl ze ons kwetsbare milieu beschermen.

De 1% grootste boerderijen wereldwijd – die groter zijn dan 120 hectare – gebruiken meer dan 70% van de landbouwgrond in de wereld, en de industriële landbouw verbruikt grote hoeveelheden pesticiden, energie en zoetwaterbronnen, waardoor aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen worden uitgestoten. Heifer ondersteunt kleine boeren bij het integreren van klimaat-slimme landbouwtechnieken om het milieu te beschermen en te behouden.

Of ze nu koeien houden in Rwanda, geiten in Nepal of kardemom verbouwen in Guatemala, kleinschalige boeren bevinden zich in een unieke positie om hele gemeenschappen te veranderen. Ze bouwen actief aan een toekomst waarin voedsel beschikbaar is, het inkomen stabiel en mensen armoede kunnen overwinnen.

Yolanda Montalván met een verse oogst van haar veld in El Chacón, Nicaragua.

Lees meer over onze aanpak