DE KRACHTVAN VROUWEN

Kenmerkend voor het werk van Heifer is de geïntegreerde aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

De kracht van vrouwen

Als een vrouw een inkomen verdient, profiteert het hele gezin.

Investeren in vrouwen is dé sleutel om een einde te maken aan honger en armoede. Want als vrouwen een eigen inkomen verdienen en zelf beslissen over de besteding van het geld, profiteert iedereen daarvan. In tegenstelling tot mannen besteden vrouwen juist een groot deel van hun inkomen aan het gezin en de gemeenschap: iedereen eet gezonder, meer kinderen gaan naar school en goede gezondheidszorg is binnen handbereik. En wanneer barrières voor vrouwen wegvallen krijgen ze meer kansen om een belangrijke rol in hun gemeenschap te vervullen.

Heifer werkt samen met boerinnen en vrouwelijke ondernemers en voorziet hen van de middelen en kennis die ze nodig hebben om hun eigen bedrijf op te starten of een goede baan te vinden in de landbouwsector. Samen werken we aan het opschalen van
de (landbouw)productie en deze te verkopen tegen een goede prijs. We steunen ze bij het verbeteren van hun zelfvertrouwen zodat ze hun stem durven laten horen in de gemeenschap. En we verbinden ze met andere boeren, dienstverleners en
afnemers. Want samen sta je sterker.

Door de brede aanpak van Heifer zijn boerengezinnen minder kwetsbaar en blijven ze bij tegenslagen overeind

Lees hier meer over wat we doen en hoe we dit aanpakken.