DE KRACHTVAN VROUWEN

Kenmerkend voor het werk van Heifer is de geïntegreerde aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

De kracht van vrouwen

Als een vrouw een inkomen verdient, profiteert het hele gezin.

Investeren in vrouwen is dé sleutel om een einde te maken aan honger en armoede. Want als vrouwen een eigen inkomen verdienen en zelf beslissen over de besteding van het geld, profiteert iedereen daarvan. In tegenstelling tot mannen besteden vrouwen juist een groot deel van hun inkomen aan het gezin en de gemeenschap: iedereen eet gezonder, meer kinderen gaan naar school en goede gezondheidszorg is binnen handbereik. En wanneer barrières voor vrouwen wegvallen krijgen ze meer kansen om een belangrijke rol in hun gemeenschap te vervullen.

Heifer werkt samen met boerinnen en vrouwelijke ondernemers en voorziet hen van de middelen en kennis die ze nodig hebben om hun eigen bedrijf op te starten of een goede baan te vinden in de landbouwsector. Samen werken we aan het opschalen van
de (landbouw)productie en deze te verkopen tegen een goede prijs. We steunen ze bij het verbeteren van hun zelfvertrouwen zodat ze hun stem durven laten horen in de gemeenschap. En we verbinden ze met andere boeren, dienstverleners en
afnemers. Want samen sta je sterker.

Impact van de coronapandemie

De pandemie heeft op vele fronten directe gevolgen gehad. Boerengezinnen met wie wij samenwerken hebben te maken gekregen met tijdelijke vervoersbeperkingen en sluitingen van markten, stijgende kosten van voedsel en diervoer, dalende
landbouwproductie en uitgeputte spaargelden. De gevolgen zijn ingrijpend. Na jaren van hard werken dreigt de armoede hen nu weer in te halen. Ook indirect laat de pandemie zijn sporen na. Uit onderzoek* is gebleken dat de crisis de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd heeft vergroot. 

Iedereen is zwaar getroffen, maar de gevolgen voor vrouwen zijn aanzienlijk groter. Ze zijn vaak werkzaam in sectoren die direct geraakt worden door lockdowns en het verbod op samenscholing. Hierdoor zijn veel vrouwen van de een op de andere dag hun
inkomsten kwijtgeraakt. Bovendien is het lastig om de weg terug naar de arbeidsmarkt te vinden. En diegenen die tijdens de pandemie wel zijn blijven werken, gingen vaak minder uren draaien of hebben zich teruggetrokken uit promoties en  leidinggevende functies. Ondanks dat de huidige situatie nog vele uitdagingen kent, zien we dat de boerengezinnen in onze projecten al veel beter in staat zijn om tegenslagen het hoofd te bieden. En dat vrouwen in plaats van een stap terug te zetten, onverminderd ambitieus zijn.

Door de brede aanpak van Heifer zijn boerengezinnen minder kwetsbaar en blijven ze bij tegenslagen overeind

Lees hier meer over wat we doen en hoe we dit aanpakken.