op weg naar een leefbaar nkomen

Economische ontwikkeling speelt een sleutelrol in het overwinnen van honger en armoede. Maar er zijn geen snelle oplossingen als je op lange termijn verbetering wilt bereiken. Samen met boerengezinnen en hun gemeenschappen creëren we productiviteit – geen afhankelijkheid – en investeren we in zelfredzaamheid en veerkracht. Zodat de boeren en hun gemeenschappen sterk staan. Vandaag, morgen, maar ook volgend jaar.

Hoe bereik je het?

Meer kansen voor vrouwen

Boeren organiseren zich in groepen die intensief samenwerken en kennis, zaden en vee doorgeven. Er is een grote rol voor vrouwen weggelegd. Zij zijn meestal verantwoordelijk voor de voedselproductie, maar hebben vaak geen toegang tot landbouwmaterialen, onderwijs of leningen. Wanneer barrières voor vrouwen wegvallen krijgen ze meer kansen om een belangrijke positie in hun gemeenschap in
te nemen.

Omgaan met klimaatverandering

Kleinschalige boeren worden hard getroffen door klimaatverandering terwijl ze daar zelf nauwelijks aan hebben bijgedragen. Droogteperiodes worden langer, regens zijn onvoorspelbaarder en áls het regent is de kans op overstromingen groot. Hierdoor
mislukken oogsten en is er te weinig eten en inkomen. Boeren versterken hun  weerbaarheid door klimaat-slimme landbouwtechnieken toe te passen. Regenwater wordt beter opgevangen en vastgehouden en bodems worden weer gezond en vruchtbaar.

Toegang tot de markt

Door boeren te verbinden met de afzetmarkt is afname gegarandeerd en krijgen ze een betere prijs voor hun producten. Als ze hun bedrijfje gaan uitbreiden, veranderen de wensen en behoeften. Door de oprichting van coöperaties krijgen ze een betere
onderhandelingspositie en toegang tot financiële diensten, kwaliteitsvoer, medicijnen en transport. Met deze marktgerichte aanpak werken boeren, verwerkers, leveranciers, distributeurs en consumenten met elkaar samen wat een positief effect heeft op de economische situatie van de hele gemeenschap.

Sparen en investeren

Boeren zijn te vaak afhankelijk van één oogst. Mislukt deze, dan komen ze direct in de financiële problemen. Om risico’s te beperken begeleiden we boeren bij het verbouwen van verschillende weersbestendige gewassen of het vullen van de stal met meer dan één soort vee. Investeren in je bedrijfje is dan noodzakelijk. Helaas hebben veel boeren, met name vrouwen, beperkt toegang tot leningen. Door in groepsverband te sparen, bouwen leden een financiële buffer op en krijgen ze wél de mogelijkheid om een lening af te sluiten.

Zij verdienen nu een leefbaar inkomen:

Zoila en haar man krijgen nu een eerlijke prijs voor hun producten

In de bergen van Guatemala wonen Zoila en haar man Francisco in een kleine gemeenschap van kruidenboeren. Ondanks het gebrek aan water lukte het ze om de all-spice productie op pijl te houden. Maar de verkoopprijs was zeer laag. Er bleef amper winst over voor het gezin. Met steun van Heifer bundelden de boeren hun krachten en gingen ze de onderhandeling met kopers aan.

Een tweede kans voor Chanthorn dankzij de coöperatie

Chanthorn woont met haar man en vier
kinderen in Cambodja. Ondanks de verschillende baantjes van haar man was er altijd weinig geld. Hun situatie werd nog somberder toen de pandemie toesloeg en Chanthorn’s man zijn baan verloor. Hiermee vielen alle inkomsten in een klap weg. Chanthorn kreeg gelukkig de kans om zich
aan te sluiten bij een kippenproject van Heifer en ontving training en kippen. Niet veel later werd ze lid van een coöperatie. 

De groep van Chanchala heeft het gezamenlijke spaargeld geïnvesteerd in een bloemkwekerij

De Indiase Chanchala Mohanta houdt kippen en heeft met de ondersteuning van Heifer een
bloeiende moestuin gecreëerd. “Als groep sparen we iedere maand geld. Een deel van het geld hebben we geïnvesteerd in het kweken van bloemen voor de verkoop. Dit levert de hele groep extra inkomen op. Daarnaast vind ik het heerlijk
om tussen de bloemen te werken.”

Living income benchmark

Sinds 2018 is de methode van het ‘leefbaar inkomen’ in alle projectlanden uitgerold. Wanneer we gaan werken met een gemeenschap, stellen we samen een ‘Living Income Benchmark’ op. Dit doen we op basis van bestaande gegevens én gegevens die we verzamelen van huishoudens in onze projectgebieden. We houden hierbij rekening met de behoeften van de gezinnen, zoals betaalbaar en voedzaam eten, fatsoenlijke huisvesting, andere basisbehoeften en onverwachte kosten. Met de steun van onze lokale teams bouwen projectdeelnemers duurzame bedrijven om de kloof tussen hun werkelijke inkomen en het leefbaar inkomen te dichten