Klimaat-slimme melkveehouderij, Nepal

Melkveehouderij is een belangrijke bron van inkomsten, werkgelegenheid en voeding in Nepal. Tegelijkertijd veroorzaakt de melkveehouderij veel CO2 uitstoot en draagt het bij aan klimaatverandering met negatieve gevolgen voor boeren. Met dit project willen we de CO2 uitstoot van de Nepalese kleinschalige melkveehouderij tot een minimum beperken.

LOCATIE
Sindhuli, Nepal

LOOPTIJD
2023-2025

THEMA’s
Klimaat, melkveehouderij

Het project: klimaat-slimme melkveehouderij in Nepal

Met dit project willen we de huidige CO2 uitstoot van Nepalese kleinschalige melkveehouders met 15% reduceren en tegelijkertijd de bodemvruchtbaarheid verbeteren om zo de de voedselzekerheid en het inkomen van Nepalese boeren naar een leefbaar niveau brengen. 

Om dit te bereiken wordt een mix van methodes ingezet: duurzame veehouderij- en veevoermethodes die darmfermentatie verminderen en de productiviteit van het vee verbeteren, het aanplanten van voederbomen die CO2 opnemen en tenslotte het gebruik van biologische meststoffen. 

Nepal Dairy

Doelstelling

Het project heeft als doel het promoten van duurzame landbouw- en veehouderij methoden om klimaatverandering tegen te gaan, de melkproductie structureel te vergroten en de zuivelsector te optimaliseren. Zodat de weerbaarheid, de voedselzekerheid en het inkomen van de melkveeboeren, en de toekomstige generaties, verbetert. 

Resultaten

  • De Co2 uitstoot verminderen en de productiviteit en het inkomen van de melkveehouders verhogen.
  • Dierlijke mest hergebruiken voor groene energie en meststoffen.
  • Geleerde lessen vastleggen en de meest effectieve klimaat-slimme technieken verspreiden onder kleinschalige boeren in Nepal. 

Doelgroep

We werken in dit project direct samen met 100 boerengezinnen (in totaal 500 mensen) en andere belangrijke spelers binnen de Nepalese zuivelketen. 

Partners

Het project wordt uitgevoerd door Heifer Project Nepal in samenwerking met het International Livestock Research Institute (ILRI) en and de Nepal Agricultural Research Council (NARC).

Bekijk ook onze andere projecten