Melkvee Project Rwanda

In Rwanda werken we samen met 41.200 boerengezinnen aan het structureel verbeteren van de levensomstandigheden door het verhogen van de melkproductie en melkkwaliteit, het verduurzamen van de keten en het professionaliseren van zuivelcoöperaties.

LOCATIE
12 districten in Rwanda

LOOPTIJD
2018-2023

THEMA
melkvee, coöperaties

Ontwikkeling van de zuivelketen

Melkveehouderij is voor arme boerengezinnen in Rwanda hét middel om structureel armoede te verminderen en de voedselzekerheid te verbeteren. Niet alleen voor de melkveehouders, maar voor iedereen die werkzaam is in de keten. De vraag naar melk in Rwanda is hoog en veel kansen blijven onbenut. Daardoor blijft structurele vooruitgang uit. De melkproductie is, vooral bij de kleinschalige boeren, nog erg laag vanwege slecht veevoer, beperkte toegang tot diergezondheidszorg en gebrek aan goede melkrassen. Bij de boeren zelf ontbreekt het vaak aan de juiste kennis en vaardigheden over melkveehouderij, bedrijfsvoering, en het opslaan en verkopen van de melk. Boerenorganisaties hebben behoefte aan een collectieve melkverkoop en hebben toegang nodig tot de juiste diensten en afnemers. 

Het project

Het Rwanda Dairy Development Project gaat deze uitdagingen aan en speelt in op de kansen en mogelijkheden in de sector. In dit vijfjarig project werken we samen met 41.200 boerengezinnen, met een sterke focus op vrouwen en jongeren, aan het structureel verbeteren van de levensomstandigheden door het verhogen van de melkproductie en melkkwaliteit, het verduurzamen van de keten en het professionaliseren van zuivelcoöperaties. Het project vindt plaats in 12 districten in Rwanda gebaseerd op de melkproductie en – potentie, en de vraag naar zuivelproducten.

Doelgroep

Heifer werkt direct samen met 41.200 boerengezinnen, met een focus op vrouwen en jongeren. De boeren gaan in groepsverband (20-30 leden per groep) samenwerken, leren en sparen. Door het betrekken van de hele gemeenschap en het creëren van banen binnen de zuivelketen profiteren nog eens 58.800 gezinnen van het project waardoor in totaal 100.000 gezinnen bereikt worden.

Partners

De projectuitvoerders (en ook financiers) van het Rwanda Dairy Development Project zijn Heifer en de overheid van Rwanda (Ministry of Agriculture and Animal Resource). Andere belangrijke partners die tijdens het project gespecialiseerde kennis inbrengen en diensten leveren zijn de Rwanda Council of Veterinary Doctors, de Rwanda Cooperative Agency, de Rwanda Business Development Foundation en het Rwanda National Dairy Platform.

Een onderneemster 
in de dop

Met inkomsten uit de verkoop van melk, aardappelen, bonen en mest staat Immaculee stevig in haar schoenen en kan ze eventuele tegenslagen overwinnen.

Bekijk ook onze andere projecten