Het werk van Heifer in 30 seconden
De
Honger
Voorbij

Laat boeren
hun armoede
Zelf
overwinnen
 
Steun kinderen
zoals Talib uit Tanzania
met jouw
hulp

maken we
bodems
weer gezond
hoe gaan we te werk
Passing on the gift
Geef een dier cadeau
Anniek Pheifer in Ghana
Heifer in 15 jaar
AL 40.665 GEZINNEN GESTEUND
                  ACTIEF IN 9 LANDEN
36 PROJECTEN SUCCESVOL AFGEROND
            SINDS DE OPRICHTING ZIJN ER                          60.801 DIEREN GEPLAATST
 SAMEN MET ONZE PARTNERS
     AL 50 MILJ. INDIVIDUEN GESTEUND
Nieuws
28 juli 2015

Na 5 jaar op eigen benen staan


Vijf jaar lang hebben wij samen met Heifer Zimbabwe hard gewerkt aan een groot veeteelt project in de Midlands Province. Het overkoepelende doel van dit project, wat grotendeels werd gefinancierd door de Europese Unie, was het duurzaam verbeteren van de leefomstandigheden van zo’n 5.520 kleinschalige boeren. Naast een intensief trainingsprogramma ontvingen de boeren vee zoals koeien, geiten, kippen en parelhoenders, maar ook fruitzaden en materiaal voor energiezuinige kooktoestellen.   Op 31 januari 2015 is het project afgerond. Met behulp van een externe evaluatie hebben we de balans opgemaakt. Op dat moment stond de teller van het aantal “officieel” bereikte gezinnen op 5.763. We geven u graag een kort overzicht van wat het project heeft betekend voor deze boeren.   BROOD OP DE PLANK Door de hoge productie van eieren kunnen de gezinnen nu dagelijks genieten van een vers eitje. Het gebruik van goede zaden en dierlijke mest heeft er voor gezorgd dat ook de productie van groenten flink is gestegen, waardoor het menu nu veel gevarieerder is. De verbeterde kennis over het houden van vee, goed veevoer, beter management en toegang tot gezondheidszorg heeft er voor gezorgd dat het vee sterftecijfer is gedaald en het gemiddeld aantal dieren per gezin stijgt. De boeren hebben nu gemiddeld 6 koeien, 15 geiten en 10 kippen. Zo ontving Kudakwashe Mafuta in 2010 5 geiten. Nu heeft hij er 14 in de stal staan, en al 7 verkocht voor het onderwijs van zijn kinderen en doktersrekeningen.   mest = top Mest draagt ook zijn steentje bij. Het is onmisbaar voor een goede landbouwproductie: mede door het gebruik van mest is de maisopbrengst verdubbeld! Het overschot kan daarnaast worden verkocht aan dorpsbewoners.        Maar de impact gaat verder… Andere dorpsbewoners profiteren ook van de aanwezige kennis en diensten. Zo staan de dieren-gezondheidswerkers maandelijks zo’n 50 boeren bij, buiten het project om. En de kennis over de verbeterde stallen, het planten van fruitbomen en de bouw van energiezuinige kooktoestellen wordt geadopteerd door anderen. Ook worden er al plannen gemaakt om zelf door te gaan met de ‘Passing on the Gift’ buiten het project om.                                           Mede door de gestegen productie van groenten, fruit en eieren is de afgelopen vijf jaar ook het gemiddelde inkomen toegenomen. Zo’n 67% van het inkomen komt nu uit de verkoop van groenten en vee. Dit extra inkomen biedt de boeren toegang tot voldoende en gevarieerde voeding, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor opgroeiende kinderen. En deze opgroeiende kinderen kunnen door het extra geld weer naar school. Maar denk ook aan de aanschaf van nieuwe landbouwmaterialen en vee als uitbreiding van het bedrijfje. Een mooi voorbeeld is mevrouw Annah Nyathi. Zij ontving kippen en parelhoenders. Door haar harde werken heeft ze inmiddels 8 geiten, een ezel en een koe gekocht. Ook heeft ze haar huis opgeknapt en kan ze schoolgeld voor haar kinderen betalen.   REKENING HOUDEN MET DE OMGEVING Met behulp van diverse trainingen hebben de boeren milieuvriendelijke landbouwmethoden geïntroduceerd in hun dagelijkse leven. Zo hebben ze bomen geplant, passen ze erosie bestrijdende maatregelen toe en wordt er op energiezuinige kooktoestellen gekookt. Het gebruik van deze kooktoestellen zorgt er voor dat men 67% minder hout is gaan gebruiken.     SAMEN STAAN ZE STERK Uit de externe evaluatie blijkt dat de weerbaarheid van de boeren enorm is toegenomen. Hiermee bedoelen we dat de ze nu de kennis, kunde en middelen hebben om oplossingen te vinden voor eventuele problemen of tegenslagen. In de praktijk betekent dit dat de boerengroepen regelmatig samen komen voor overleg. Vaak hebben ze gemeenschappelijke activiteiten, zoals moestuinen en het ondersteunen van andere kwetsbare bewoners uit de omgeving. Een groep in Kwekwe is daarvan een mooi voorbeeld. Zij hebben de zorg voor 26 wezen op zich genomen door ze in de groep op te nemen en te helpen met de aanschaf van schoolbenodigdheden. Deze zelfde groep heeft ook geiten geschonken aan minder validen en kleding gegeven aan ouderen. De evaluatie laat eveneens zien dat er steeds meer beslissingen binnen het huishouden gezamenlijk worden genomen. Vrouwen worden hier niet alleen in betrokken, maar ze bekleden ook leiderschapsfuncties binnen de gemeenschap. Dit biedt ook veel toekomstperspectief voor de meisjes binnen het gezin.   Momenteel werken wij met Heifer Zimbabwe aan een nieuw project genaamd ‘De ontwikkeling van de geitenmarkt’. Meer info over dit project.  


Lees meer »
Blog
16 juni 2015

Een eerste blik in het werkveld


Onlangs is onze collega Veerle voor het eerst afgereisd naar het zuiden, Malawi om precies te zijn. Tijdens haar eerste bezoek aan het werkveld van Heifer heeft ze een reisdagboek bijgehouden.


Lees meer »
Facebook
23 juli 2015

Graduation ceremonie in Oeganda


In december is het project in Oeganda al afgerond. Maar traditiegetrouw sluit onze partner de projecten daar officieel af met een 'graduation' ceremonie. Ook onze boerinnen kregen een feestelijke dag!


Lees meer »
Youtube
9 maart 2015

Vrolijk ontvangst in Malawi


Heifer collega's Sara en Veerle bezochten vorige week het zuivelproject in Malawi waar ze door de boerinnen met veel zang en dans zijn ontvangen.


Lees meer »