Help de boeren in hun strijd
tegen honger en armoede
De honger voorbij
Laat boeren zelf hun armoede overwinnen
hongersnood

door
extreme droogte
dreigt
in ethiopie
Honger is onacceptabel en onnodig. Wij zijn ervan overtuigd dat boeren met de juiste kennis over landbouw en goed vee gezonde en betaalbare voeding kunnen produceren. Voor zichzelf en voor de markt.

Om dit te bereiken ontvangen Afrikaanse boeren en boerinnen praktijkgerichte trainingen, bomen, zaden, gereedschappen en dieren. Middelen waarmee zij zelf hun armoede kunnen overwinnen.

Lees meer over onze werkwijze.
Over Heifer
Resultaat in 2016:
4.599 nieuwe gezinnen hebben            voldoende inkomen
         1.349 gezinnen hebben                                       voldoende eten 
Heifer wint Transparant Prijs 2016
               9.973 nieuwe gezinnen                 hebben betere toegang tot water
Meer inbreng voor 1.957 vrouwen 
      
Nieuws
16 maart 2017

Jongeren in Tanzania werken aan een groene toekomst


In Igunga Tanzania wordt de grond zo droog en hard dat regenwater nauwelijks wordt opgenomen. Het gevolg: erosie, overstroming en slechte oogsten. Gezinnen hebben hierdoor onvoldoende voedsel en weinig inkomen. 


Lees meer »
Blog
10 januari 2017

Karibu Tanzania


Afgelopen november ging communicatiemedewerkster Eva mee op projectbezoek naar Tanzania. Sinds 2015 werken wij daar in het Igunga district aan een klimaatproject. Er zijn 10 Ecovillage dorpen opgezet waarmee we zo’n 6.000 gezinnen ondersteunen om beter in te kunnen spelen op klimaatverandering. Eva deelt graag haar ervaringen. Reisverslag projectbezoek Tanzania Ecovillage. 


Lees meer »
Facebook
16 maart 2017

Igunga Ecovillage onder de aandacht


Onze Tanzaniaanse collega Mercy presenteerde ons klimaatproject 'Igunga Ecovillage' tijdens een conferentie in Ethiopië! #IgungaEcovillage


Lees meer »
Youtube
28 juli 2016

De kracht van vrouwen


In veel Afrikaanse landen zijn de man-vrouw verhoudingen helaas nog behoorlijk scheef. Terwijl de vrouwen vrijwel al het werk doen, op het land en in het huishouden, hebben ze nauwelijks zeggenschap. Maar gelijkwaardige verhoudingen binnen het gezin zijn de sleutel tot een succesvol bedrijfje. Om de positie van de vrouwen te verbeteren krijgen juist zij het vee. Want vee = aanzien. Samen met hun man worden ze voorgelicht over leiderschap en man-vrouw verhoudingen. Hierdoor zien we timide boerinnen al snel veranderen in trotse en zelfverzekerde powervrouwen!


Lees meer »