Lees meer over onze werkwijze
De honger voorbij
Laat boeren zelf hun armoede overwinnen
De
Honger
Voorbij

Laat boeren
hun armoede
Zelf
overwinnen
Honger is onacceptabel en onnodig. Wij zijn ervan overtuigd dat boeren met de juiste kennis over landbouw en goed vee gezonde en betaalbare voeding kunnen produceren. Voor zichzelf en voor de markt.

Om dit te bereiken ontvangen Afrikaanse boeren en boerinnen praktijkgerichte trainingen, bomen, zaden, gereedschappen en dieren. Middelen waarmee zij zelf hun armoede kunnen overwinnen.

Lees meer over onze werkwijze.
Over Heifer
De sleutel naar voedselzekerheid
Wij werken samen met arme Afrikaanse boeren en laten hen op eigen kracht - met zorg voor milieu - een beter leven opbouwen. Voor zichzelf en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. 
      
 
Nieuws
16 juni 2020

Noodhulpcampagne van start


Wat is er aan de hand? In veel ontwikkelingslanden dreigt een acute hongersnood. Door de corona-epidemie hebben steeds meer gezinnen niet of nauwelijks te eten. We maken ons grote zorgen over deze voedselcrisis. Daarom doen we een dringend beroep op jou: help mee om een wereldwijde ramp te voorkomen. Wat zijn de gevolgen voor onze boeren? We horen trieste verhalen van onze boeren. Omdat markten gesloten zijn en het transport stilligt kunnen zij hun producten niet verkopen. Daardoor is er geen inkomen. En dus geen geld voor school, zorg, eten en veevoer. Bovendien is het moeilijk om aan zaden te komen, waardoor ook de volgende oogst in gevaar komt. Wat kan Heifer doen? We zorgen dat de boeren hun zaden thuisbezorgd krijgen zodat ze nú kunnen zaaien en planten. Dat is van cruciaal belang. We geven 1-op-1 training en helpen ze met de gezamenlijke opslag van oogsten - zodat er niets verloren gaat - en met het transport van voedsel naar dorpsgenoten die geen eten hebben. Wat kan jij doen? Juist nú hebben de boeren jouw steun heel hard nodig. Met iedere gulle bijdrage help jij hén, maar ook de duizenden mensen in hun buurt die ze van eten kunnen voorzien.    Doneer en help onze boeren  


Lees meer »
Blog
8 juni 2020

Heifer en corona


De coronacrisis heeft wereldwijd enorme impact. In onze eigen directe omgeving, maar zeker ook in de landen waar wij werken. Het leven van duizenden gezinnen in onze projecten staat volledig op z'n kop. Wat betekent dit voor onze boeren en wat kunnen wij doen? Lees het laatste nieuws op onze op corona pagina.  


Lees meer »
Facebook
6 juli 2020

3 jarig contract


De coöperatie in Dokolo Oeganda heeft een 3 jarig contract getekend met Trafford, een sojaboon verwerker. Met deze overeenkomst zijn de boeren verzekerd van een afname van maar liefst 40 ton sojabonen!


Lees meer »
Youtube
16 juni 2020

Acute hongersnood dreigt


Door de coronacrisis dreigt er een acute hongersnood. Als we niets doen vallen duizenden mensen terug in armoede en stijgt het aantal chronisch ondervoede mensen tot boven de 1 miljard! Heifer komt in actie en vraagt zoveel mogelijk aandacht om een wereldwijde ramp te voorkomen. Ook jij kunt helpen hongersnood tegen te gaan. Stophonger.nl


Lees meer »