Institutionele partners

We beschouwen de Europese Unie en de Nederlandse overheid, met wie we verschillende projecten hebben geïmplementeerd, als belangrijke partners. We staan open voor samenwerkingen met andere institutionele- en samenwerkingspartners.

ananasverkoop

Publiek Private Partnerschappen met Nederlandse overheid

Samen met AgroCares, SNV en de Nederlandse Keniaanse Ambassade en Heifer Kenia hebben we het project genaamd ‘Providing Analytical Services for Informed Farming (PASIFIK) in Kenya geïmplementeerd.

Dit project werd gefinancierd door de Faciliteit voor Duurzaam Ondernemerschap en Voedselzekerheid (FDOV) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit project hebben we onder FDOV II voortgezet met Solidaridad als lead van het consortium. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde levensonderhoud en weerbaarheid van 48.500 boerengezinnen. Daarnaast ontving Heifer Nederland financiering van de Nederlandse Overheid (Directoraat Generaal Internationale Samenwerking, DGIS) voor een programma gericht op het verbeteren van de melkveehouderij in Ghana, Kameroen en Albanie (Linking grass root dairy farmers with the dairy food chain).

Tanzania Igunga

Europese commissie

Heifer heeft een sterke track-record als het gaat om het implementeren van EU-fondsen. Het Igunga Ecovillage project in Tanzania (in samenwerking met Heifer Tanzania, Aqua for All, ICIPE en de lokale overheid van Igunga) heeft geleid tot het diversifiëren van inkomens en het versterken van weerbaarheid vis-a-vis de klimaat-veranderingen voor 6.000 boeren. Een ander project vond plaats in Zimbabwe waar 5.520 boerengezinnen, dankzij de Passing on the Gift methode, hun inkomen wisten te vergroten. De families ontvingen koeien, geiten en kippen, waardoor hun veestapel groeide. Vervolgens gaven zij de nakomelingen door aan andere families.

Onze partners

Samen staan we sterker. Door krachten te bundelen vergroten we onze impact.
Daarom zoeken we de samenwerking op met relevante partners zoals: 

                                              Acacia klein                   

Interesse om krachten te bundelen met Heifer?

Laten we dan het gesprek aangaan hoe onze organisaties elkaar kunnen versterken. Neem contact op met Karin Wilms via karin@heifer.nl of telefoonnummer 0165-520123.
Of vul het formulier in.