Bezuinigingen van het kabinet treffen allerarmsten wereldwijd

Oproep van meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties: "Draai bezuinigingen op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp terug.”

Het kabinet besteedt miljarden euro’s die bedoeld zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in Nederland zelf. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat er in de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor het bestrijden van armoede en het bieden van noodhulp wereldwijd. Meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties roepen op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en het instellen van een limiet voor de asielkosten die worden betaald uit het ontwikkelingsbudget.

De bezuinigingen zijn het gevolg van de noodzaak om in 2023 ruim 1 miljard euro extra uit te geven aan de opvang van asielzoekers in Nederland. De helft van dat bedrag wordt betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de komende jaren zal dit bedrag verder stijgen: in 2025 en 2026 wordt er jaarlijks 1,1 miljard euro extra uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking gehaald. Op 8 juni zal de Tweede Kamer debatteren over de voorgenomen bezuinigingen.

Partos, de branchevereniging voor meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties zoals Heifer, Cordaid, Oxfam Novib, Plan International en ZOA, vindt het zeer onverstandig dat het kabinet bezuinigt op het aanpakken van de diepere oorzaken van conflicten, klimaatverandering, armoede en noodhulp. Ze roepen de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Namens haar leden pleit Partos ook voor een structurele oplossing om te voorkomen dat het budget voor noodhulp en ontwikkeling elk jaar wordt gebruikt voor de kosten van eerstejaars asielopvang in Nederland.

“Natuurlijk moet Nederland zorgen voor ruimhartige en menswaardige opvang van vluchtelingen, maar het is pijnlijk dat er jarenlang is bezuinigd op reguliere opvang. Daardoor worden de armste mensen in de wereld de dupe van het falende opvangbeleid in Nederland. Het is extra pijnlijk dat het kabinet bezuinigt op internationale armoedebestrijding, wat juist perspectief biedt. We roepen de Tweede Kamer op om dit probleem structureel en grondig aan te pakken door een limiet in te stellen voor de asielkosten die betaald worden uit het ontwikkelingsbudget. Op die manier kan dat budget worden gebruikt waarvoor het bedoeld is: het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de diepere oorzaken van conflicten, klimaatverandering, honger en armoede aan te pakken.”
Liana Hoornweg, directeur van Partos