Leven van het land

Door goede samenwerking, toegang tot financiering en het verkopen van producten op de markt verdient een arm boerengezin een leefbaar inkomen en voorziet het mensen in de omgeving van eten.

leven van het land

Overwin armoede

Door het toepassen van de geleerde lessen en nieuwe technieken kan een boer veel meer produceren. Ook de kwaliteit van melk, kippen of mais moet goed zijn. Pas dan kunnen ze de stap naar de markt maken en producten verkopen. Door samen te werken in groepen en lid te worden van een coöperatie is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij afnemers (zoals melkfabrieken) en een eerlijke prijs te bedingen. En door betere toegang tot krediet en leveranciers van landbouwproducten kunnen ze hun bedrijf uitbreiden. Zo verdienen boeren een leefbaar inkomen en dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio.