De kracht van vrouwen – Nutan Devi

Nutan Devi - India

Zo’n 76% van de bevolking van Bihar, een deelstaat in het noordoosten van India, leeft van de landbouw. Vrouwen doen traditiegetrouw het grootste deel van het werk. Naast hun huishoudelijk taken brengen ze meerdere uren per dag op het land door. Maar het komt zelden voor dat ze zelf land bezitten. Ondanks hun tomeloze inzet wordt er, vooral door mannen, erg op ze neer gekeken.

Ook Nutan komt uit een boerenfamilie waar vrouwen vrijwel niets te zeggen hebben. Ondanks dat ze niets liever wilde dan verder leren, moest Nutan na haar huwelijk stoppen met school. Maar haar verlangen om zichzelf te ontwikkelen is nooit weggegaan. “Mijn familie was geen voorstander van mijn ambities en drang om verder te leren. Naast mijn werk op de boerderij ben ik in het geheim verder gaan studeren en voltooide ik mijn studie sociologie”, vertelt Nutan. In 2017 sloot Nutan zich aan bij een Heifer boerengroep om meer te weten te komen over het spaar- en leenprogramma en het verbeteren van haar  veehouderijtechnieken. “Ik heb zoveel geleerd tijdens de training”, zegt Nutan. “Dit was precies wat ik nodig had om de volgende stap te zetten.”

Samen met haar groep richtte ze in 2018 de Kamla Farmer Producer Company Limited op, gericht op het samenbrengen van boerinnen en ze in contact brengen met de afzetmarkt. Niet veel later werd ze unaniem verkozen tot president. “Het was niet altijd even makkelijk. Er werd continue getwijfeld aan mijn capaciteiten en er werd veel over mijn familie en mij gesproken in de gemeenschap. Daarnaast was mijn zoontje net één jaar geworden. Het combineren van een huishouden en een bedrijf is uitdagend en mijn man vond het eerst allemaal maar niks. Maar opgeven is nooit een optie geweest. Deze vrouwen kozen
mij als president en het was mijn plicht om hen te vertegenwoordigen,” zegt Nutan. “Onze organisatie is er voor de meest kwetsbare boerinnen. Met onze steun staan ze samen sterk en veroveren ze een plekje op de markt. Wij staan voor hen, net zoals zij voor ons staan.”