Jaarverslag 2021 gepubliceerd!

Het afgelopen jaar hebben we ons allemaal moeten aanpassen en hebben we de impact gevoeld die de coronapandemie
heeft veroorzaakt. Voor ons in Nederland betekende dat veel thuiswerken, elkaar bijna alleen maar zien van achter een scherm en digitaal samenwerken. Voor de boerengezinnen met wie wij samenwerken was de uitdaging nog vele malen groter. Het virus en de maatregelen om ermee om te gaan hebben geleid tot grote verstoringen van het voedselsysteem.

Tegelijkertijd zien we de veerkracht van de boerengezinnen. Er wordt kennis op afstand gedeeld, gezamenlijk geïnvesteerd in transport om de producten op de markt te krijgen en gewerkt aan nieuwe manieren van toegang tot gezond voedsel.

Uitdagende tijden bieden ook nieuwe kansen en inzichten. Zo hebben wij ons werk goed onder de loep genomen en nagedacht over hoe we onze boodschap nog beter kunnen overbrengen en supporters kunnen verbinden aan ons werk.

Onze ambitie blijft in 2022 onverminderd groot, zeker nu honger en armoede wereldwijd zijn toegenomen het afgelopen jaar. Meer dan ooit gaan we de samenwerking aan met bedrijven en andere NGO’s. Want samen kunnen we een verschil maken.