Nieuwe subsidie voor Malawi

Samen met onze collega’s zijn we altijd op zoek naar nieuwe subsidiemogelijkheden bij institutionele donoren en overheden. We beschouwen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid, van wie we door de jaren heen financiering hebben ontvangen voor het implementeren van verschillende projecten,
daarin als belangrijke partners. 

Maar we kijken ook verder. Zo spotten onze collega’s in Malawi eind februari 2021 in de krant een aankondiging van de Vlaamse overheid met de uitnodiging om een subsidie aanvraag te doen gericht op het verbeteren van de positie van boerengezinnen. Dit was Heifer op het lijf geschreven. Maandenlang hebben we samen met collega’s
in Malawi (van Heifer en een lokale partner) en Amerika gewerkt aan een uitgebreide aanvraag. In november ontvingen we het verlossende bericht, de subsidie is toegekend!

Malawi

Met deze geweldige subsidie van bijna 1,4 miljoen gaan we de komende 5 jaar 14.000 kleinschalige pinda en rundvee boeren (waarvan 50% vrouwen en 20% jongeren) in Malawi ondersteunen om hun toegang tot en participatie in de markt te verbeteren. Hierdoor zal het gezinsinkomen aanzienlijk verbeteren en worden de boeren op weg geholpen naar een duurzaam leefbaar
inkomen.