VAN BOER TOT BORD

DE STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Te veel mensen hebben geen toegang tot voedzaam, veilig en voldoende voedsel gedurende het hele jaar. Tegelijk gaat elk jaar maar liefst een derde van al het geproduceerde voedsel voor menselijke consumptie verloren of wordt verspild.  voedselverspilling is een aanzienlijk probleem in het wereldwijde voedselsysteem, dat maar moeilijk te verteren is. Heifer-boeren gaan verspilling zo veel mogelijk tegen. Zo leren ze slimme methodes om oogstverlies te voorkomen, vangen ze water op en worden groenteresten gebruikt als veevoer. Lees mee met een aantal mooie voorbeelden!

De hoge prijs van onze wegwerpcultuur

Inefficiëntie in productie, transport en verwerking heeft een hoge prijs: kostbaar  voedselverlies. En als dat niet genoeg is, belandt ongebruikt voedsel in huishoudens en restaurants vaak rechtstreeks in de prullenbak. Een wereldwijd probleem dat een directe impact heeft op de economie, het milieu en de gezondheid. Ondanks veelbelovende
initiatieven in Nederland om verspilling tegen te gaan, wordt ook hier nog bijna een kwart van al het voedsel verspild. De aanwezigheid van goede irrigatie, wegen,  betrouwbare elektriciteit en koeling speelt een cruciale rol bij het voorkomen van voedselverlies of -verspilling in een regio. Naar schatting gaat 35% van het fruit en de groenten ten zuiden van de Sahara verloren tijdens de naoogst, verwerking en  distributie, terwijl dit percentage in Europa slechts 15% is vanwege de geavanceerdere infrastructuur.

Snel en vers naar de markt:
Boeren in Nepal vertrouwen op eigen agri-transport! Deze vrachtwagen is aangeschaft door de coöperatie zodat de producten van de leden op tijd op de markt liggen voordat ze bederven.

Regenwater is kostbaar! Zoila Tiul Caal uit Guatemala verzamelt
zorgvuldig regenwater in tanks die ze heeft gekocht dankzij haar verbeterde inkomen. Dit waardevolle water gebruikt ze voor haar
vee, de gewassen en het huishouden.

Aeysha uit Bangladesh verandert keukenresten en mest van haar vee in goud: composteren als natuurlijke bodemverbeteraar!

Een duurzame oplossing

Hoewel er voldoende voedsel wordt geproduceerd
om alle mensen te voeden, lijdt een aanzienlijk aantal mensen nog steeds honger. Sinds 2014 neemt dit zelfs elk jaar toe, vooral in Azië en Afrika. Samen met kleinschalige boeren werkt Heifer aan duurzame oplossingen om de productiviteit en kwaliteit van hun land en vee te verhogen. Dat doen we door bodemverbetering, het tegengaan van oogstverlies en slim gebruik te maken van mest, regenwater en keukenafval. We investeren in infrastructuur, richten coöperaties op en zorgen ervoor dat de producten van de boeren de markt bereiken. Zo zorgen we voor voldoende voeding op de plekken waar het hardst nodig is.

Mest is een waardevolle bron voor boeren, niet alleen om het land vruchtbaarder te maken, maar ook voor duurzame energieoplossingen. Met biogasinstallaties kunnen gezinnen op een milieuvriendelijke manier koken en hun huizen verlichten.

Josephine, een 56-jarige boerin uit Kenia, is een ware expert in het verbouwen van grassen voor veevoer. Met veel zorg en toewijding oogst ze het voer en slaat het op in haar schuur, zodat haar vee altijd genoeg te eten heeft. Belangrijk, want gezond vee geeft gezonde voeding!