Waarom bijen goed zijn voor de aarde

Duurzame landbouw loopt als een rode draad door al onze projecten. Onderdeel daarvan is het werken met bijen. Want wat goed is voor bijen, is immers ook goed voor mens, klimaat en milieu.

De bezorgdheid over de daling van de bijenpopulatie in de wereld gaat niet alleen over honing. In feite is ongeveer een derde van alle voedselgewassen wereldwijd afhankelijk van bestuiving door insecten. Alles van amandelen tot appels. Van komkommers tot sojabonen. Bijen zijn dus essentieel voor gezonde gewassen. Daarom integreren we bij Heifer bijen in veel van onze projecten. Boeren die bijen houden zien dit terug in hogere oogstopbrengsten. Of ze nu koffie, kruiden of groenten verbouwen. Bovendien kunnen de boeren buiten het oogstseizoen van de gewassen honing oogsten en hiermee een extra inkomen verdienen.

Bijen verbeteren opbrengst voor Guatemalteekse koffieboeren

Ondanks dat ze haar koffie verkocht aan een betrouwbare lokale coöperatie, was het voor Feliciana Martin nog niet genoeg om honger en armoede te overwinnen.

Feliciana verkocht jaarlijks ongeveer 150 kilo pond hoogwaardige pergaminokoffie aan Asociacion de Cooperacion al Dearrollo Integral de Huehuetenango, de plaatselijke coöperatie. Het oogstseizoen duurt echter maar vier maanden, van januari tot april, waardoor ze de rest van het jaar geen inkomen had.

Een aantal jaar geleden ging Heifer de samenwerking aan met Green Mountain Coffee. Het doel was families te ondersteunen bij het verbeteren van de koffieproductie en het creëren van duurzame, zelfredzame gemeenschappen. Het project omvatte niet alleen het bevorderen van de koffieproductie met klimaat-slimme landbouwtechnieken, maar ook bijen om de koffie te bestuiven en honing te produceren. Toen Feliciana hoorde van dit project aarzelde ze geen moment. 

“Ik wilde graag met bijen werken, zodat ik honing kon produceren en verkopen zodat ik iets meer inkomen had. Van Heifer ontving ik training, bijen en een complete bijenuitrusting,” zegt Feliciana.

Stijging koffieproductie

Feliciana ontving de bijen in februari. Dit viel perfect samen met bloesemseizoen. Ze kon meteen twee keer oogsten in maart en april, en één keer in mei. In drie maanden tijd oogstte ze al zo’n 60 kilo honing. Ook de koffieoogst kreeg dankzij de bijen een flinke boost. In het eerste seizoen was deze al 10% hoger dan voorgaande jaren. 

Het jaar erop verdubbelde Feliciana het aantal bijenkasten. “Meer bijen betekent meer honing en een betere koffieoogst!”