Passing on the gift

Heifer hanteert een aantal kernwaarden voor duurzame ontwikkeling, die de basis vormen van ons werk. Het in groepsverband leren en werken, en het delen van kennis, materialen en vee zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Passing on the gift

Gemeenschapsbenadering

In alle Heifer projecten werken we vanuit de gemeenschap. De boerengezinnen gaan in groepsverband leren, werken en sparen. Om zoveel mogelijk boerengezinnen te bereiken en ervoor te zorgen dat de kennis aanwezig blijft in de regio, passen we de ‘Farmer Field School’ methode toe: boeren trainen elkaar en leren van elkaar in de praktijk, waarbij een van de groepsleden zijn of haar erf beschikbaar stelt voor demonstraties.

Passing on the Gift

Het delen van kennis en materialen, ook wel ‘Passing on the Gift’ genoemd, staat centraal in al onze programma’s en is typerend voor het werk van Heifer. Niet alleen de kennis wordt van boer tot boer overgedragen. Ieder gezin geeft ook de verkregen materialen (zoals zaden en bouwmateriaal) of vee (kippen, geiten of zelfs een koe) door aan minstens een ander gezin. Gemiddeld gebeurt dit wel 9 keer! Wat er wordt doorgegeven is afhankelijk van het project en de behoeften van de ontvanger. 

Passing on the gift

Versterken van lokale economieën

Doordat Heifer boeren de kennis en tools delen die nodig zijn om een bedrijfje te starten, helpen ze niet alleen elkaar maar creëren ze ook een netwerk van partners, leveranciers en klanten. Op een organische manier ontstaan er sterke gemeenschappen die de lokale economie versterken en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale voedselvoorziening.

Lees meer over onze aanpak