Passing on the gift

Passing on the Gift® is fundamenteel voor Heifer’s aanpak om hele gemeenschappen uit de armoede te krijgen en onze impact te vergroten. Als mensen hun vee, kennis, middelen en vaardigheden met anderen delen, ontstaat een groeiend netwerk van hoop en zelfredzaamheid dat van familie op familie wordt doorgegeven en zo hele gemeenschappen transformeert

Delen = vermenigvuldigen

Oorspronkelijk betekent ‘Passing on the Gift’ dat elk gezin dat een dier ontvangt, het eerste kalf, geitje of kuiken doorgeeft aan een ander gezin. Dit idee is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan alleen het doorgeven van dieren. In onze projecten geven boeren ook volop kennis, vaardigheden, materialen en zaden aan elkaar door. En met deze praktische zaken delen gezinnen nog iets heel waardevols: het vertrouwen dat je zelf een beter leven kunt opbouwen. Met een klein steuntje in de rug. Van Heifer of van je buurvrouw.

Verhalen uit het veld

Lees meer over onze aanpak