Rundvee en pinda's Malawi

Met dit project gaan we de samenwerking aan met 14.000 kleinschalige boeren in de regio Mzimba en Kasungu die actief zijn in de rundvee of pinda sector. Zodat ze toegang hebben tot de markt, een beter inkomen verdienen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden.

LOCATIE
Malawi: Mzimba & Kasungu 

LOOPTIJD
2022-2026

SECTOR
Rundvee (Mzimba) &
pinda’s (Kasungu)

Marktgericht ondernemen in de rundvee en pinda sector

Oeganda rundvee

De situatie van boerengezinnen in Mzimba en Kasungu is schrijnend. Voor 90% van de bevolking is landbouw de belangrijkste inkomstenbron. Door het gebrek aan meerdere inkomstenbronnen, een afzetmark t en goed functionerende coöperaties is het inkomen van veel boeren te laag om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. In Mzimba fokt het overgrote deel van de kleinschalige boeren rundvee. Dit levert weinig op door inteelt, gebrekkige diergezondheidszorg en slechte toegang tot de markt. De boeren zijn niet of nauwelijks verenigd in coöperaties en zich niet bewust van de commerciële kansen van rundvlees. De veemarkten die er zijn, functioneren niet goed en zijn daardoor niet winstgevend.

In Kasungu is de pinda het meest verbouwde gewas. Ook hier ontbreken goed functionerende coöperaties en markten . In combinatie met verouderde landbouwpraktijken en de dreiging van gewassenziekten zoals aflatoxine (ook gevaarlijk voor mensen) is de opbrengst laag. Daarnaast verrichten vrouwen het meeste werk op het land, terwijl ze veel meer kunnen betekenen voor de gemeenschap en coöperaties.

Het project

Ondanks de uitdagingen zit er veel potentie in de rundvee en pinda sector als het gaat om het structureel verbeteren van het inkomen en het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van de boerengezinnen. Met dit project ondersteunen we 14.000 boeren met kennis over landbouw, bedrijfsvoering, het diversifiëren van het inkomen en de oprichting van goed functionerende coöperaties die de boeren linken aan financiële dienstverleners en de markt. Hierdoor zal het gezinsinkomen toenemen en worden de boeren op weg geholpen naar een leefbaar inkomen.

Doelgroep

Heifer werkt direct samen met 14.000 kleinschalige boeren die al actief zijn binnen de rundvee en pinda sector. Van de 14.000 is 50% vrouwelijk en 20% jeugd. De boeren worden geformeerd in groepen (560 groepen van ongeveer 25 leden). Het doel is dat deze groepen zich gaan aansluiten bij 1 van de 7 coöperaties (waarvan 5 reeds bestaan en 2 moeten worden opgezet).  

Pinda

Partners

Dit project wordt uitgevoerd door Heifer Nederland, Heifer Malawi, Green Livelihoods en de Vlaamse overheid als belangrijke financier. Deze partijen werken nauw samen met de lokale overheid van de districten, de lokale private sector, de coöperaties en financiële instellingen. 

Een onderneemster 
in de dop

Met inkomsten uit de verkoop van melk, aardappelen, bonen en mest staat Immaculee stevig in haar schoenen en kan ze eventuele tegenslagen overwinnen.

Bekijk ook onze andere projecten