Jaarverslag 2022 gepubliceerd!

Het afgelopen jaar was een uitdagend jaar. Corona hield ons nog aardig in de greep. Gelukkig werden veel maatregelen afgeschaald en uiteindelijk afgeschaft in de eerste maanden van 2022. We konden elkaar weer fysiek ontmoeten en hebben gemerkt hoe zeer we dat gemist hadden en hoe belangrijk dat is voor het opbouwen van relaties binnen en buiten de organisatie.

Samenwerking staat namelijk centraal in ons werk. Zo werken we nauw samen met de gezinnen in onze projecten, met lokale Heifer kantoren en onze donoren. Fondsenwerving voor ons werk blijft een grote uitdaging. Het afgelopen jaar bleef de particuliere fondsenwerving wat achter bij de verwachtingen die we vooraf hadden. Daar stond echter tegenover dat we op het gebied van de institutionele fondsenwerving een mooi succes geboekt hebben met het binnenhalen van een subsidie van de Vlaamse overheid voor een 5-jarig programma in Malawi.