Melkproductie Rwanda in de lift

De kracht van impact investment

Melkveeboeren staan voor een groeiende vraag naar melk. Investeren in sterke koeienrassen, duurzame  melkveehouderijtechnieken en moderne apparatuur is cruciaal. Een goed functionerende coöperatie is hierbij van onschatbare waarde. Opstartende coöperaties hebben vaak moeite om leningen af te sluiten vanwege het hoge risico. ‘Impact investment’ biedt hen de oplossing.

In Rwanda zit de zuivelindustrie in de lift. Samen met Heifer werken meer dan 40.000 boeren hard aan het verbeteren van de melkproductie. En met succes! De Nyagatare Dairy Cooperative zag de collectieve melkinzameling in slechts 2 jaar toenemen van 1.500 liter naar 10.000 liter per dag. De melkproductie nam in een sneltreinvaart toe. Desondanks ging er nog steeds te veel melk verloren wegens onverkochte overschotten. Om dit aan te pakken schreef de coöperatie, samen met Heifer Rwanda, een bedrijfsplan. Hieruit ontstond het idee om een zuivelverwerkingsfabriek op te zetten. Het doel? “Het overschot aan melk benutten en het verlies voor boeren verminderen”, aldus Sam Kamugisha, voormalig manager van de coöperatie.

Van melkopslag naar moderne zuivelhub

Dankzij een sterk bedrijfsplan ontving de coöperatie een investering van Heifer Impact Capital, de investeringstak van Heifer. Naast het melkopslagcentrum staat nu een moderne verwerkingsfabriek voor de productie van yoghurt, gefermenteerde en gepasteuriseerde melk. De coöperatie profiteert enorm: de inkomsten zijn in enkele jaren  verachtvoudigd! Sam Kamugisha: “Het grootste deel van de winst wordt herinvesteerd in de coöperatie en 20% wordt als winstuitkering aan de boeren uitgekeerd. De investering zorgt ook voor extra werkgelegenheid: momenteel zijn 34 mensen in dienst. Een echte win-win situatie voor iedereen!”

Melkveeboer Damien Ndabukiye,
één van de oprichters van de Nyagatare Dairy Cooperative, profiteert aanzienlijk van de groei van de coöperatie. Via de coöperatie heeft Damien toegang tot trainingen, kan hij melk verkopen en geniet hij van extra voordelen. Zoals een ziektekostenverzekering, spaarregelingen en winstuitkeringen. Damien: “Voor mij als veehouder zijn twee zaken essentieel: een goede melkkwaliteit en een eerlijke prijs.” Dankzij de coöperatie heeft Damien deze doelen kunnen realiseren.

Heifer Impact Capital

Heifer besteedt veel aandacht aan het versterken van de handelspositie van boeren door coöperaties op te zetten en toegevoegde waarde aan producten te creëren. Deze aanpak vereist nieuwe financieringsmethoden, zoals impact investment. In de beginfase hebben boeren en hun coöperaties vaak geen toegang tot commerciële financiering vanwege het hoge risico
en lage rendement. Heifer Impact Capital is in 2018 opgericht om hierin te voorzien, met financiering die een hoger sociaal rendement biedt door de positieve impact op boeren, ondanks het lagere financiële rendement voor de kredietverstrekker. Lees meer over Impact Capital.