Water for Dairy Businesses , Oeganda

Dit project biedt een innovatieve oplossing voor het gebrek aan toegang tot veilig water. Twee coöperaties in Oeganda gaan de melkinzameling combineren met het leveren van water. Nadat de melk bij de boeren is opgehaald en bij de coöperatie is afgeleverd, worden de melkkannen schoongemaakt, gevuld met schoon water en terug geleverd bij de boer.

LOCATIE
Dwaniro en Kiboga, Oeganda

LOOPTIJD
2023-2025

THEMA
Jongeren, educatie, mais, zonnebloemen, pinda’s en soja

Veilig en betaalbaar water

Learn4agribusiness Uganda

Het opleidingsniveau van Noord-Oegandese jongeren is extreem laag. Onderwijs, vooral op het platteland, sluit niet goed aan op de eisen van de arbeidsmarkt. Met als resultaat dat veel jongeren school vroegtijdig verlaten en werkloos thuis komen te zitten. Daarnaast heeft het noorden van Oeganda een hoog aantal door de burgeroorlog getroffen jongeren. Veel van hen zijn ongeschoold, werkloos en onthecht van land en hulpbronnen. Ondanks de beperkingen, zoals gebrek aan kennis, verouderde landbouwtechnieken en moeilijkheden bij het betreden van markten, heeft de landbouw wel het grootste potentieel van alle sectoren om jongeren aan het werk te krijgen. Heifer en onderwijsspecialist EduKans hebben de handen ineengeslagen om hier verandering in te brengen.

Het project

Om de kennis en vaardigheden van de Oegandese jeugd beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt worden 3.200 jongeren in groepsverband praktijkgericht geschoold. Het project richt zich op vier specifieke producten met een groot marktpotentieel: maïs, pinda, soja en zonnebloem. De jongeren leren met duurzame methodes de productie te verhogen, en hoe ze hun producten kunnen verwerken, opslaan, vervoeren en verkopen. Door lid te worden van agri-business hubs krijgen ze toegang tot bestaande en nieuwe markten en hebben ze beschikking over de juiste middelen en (financiële) diensten.

Doelgroep

Het project richt zich op 3.200 plattelandsjongeren (18-30 jaar) uit het Dokolo district in Noord-Oeganda. Deze jongeren zijn grotendeels afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van andere activiteiten waarmee ze een aanvullend inkomen kunnen verdienen. Hierin worden zij beperkt door een gebrek aan (beroeps)kennis, ondernemerskwaliteiten, praktische middelen en toegang tot de markt. Minstens 50% van de 3.200 zijn vrouwelijk en 55% behoort tot specifieke kwetsbare groepen.  Aanvullend op de 3.200 jongeren zullen nog eens 7.200 kinderen baat hebben bij het verhoogde inkomen vanwege deelname van hun ouders of verzorgers aan het project.

Partners

Het project wordt uitgevoerd door Heifer Nederland en Edukans, in samenwerking met een aantal belanghebbenden zoals de overheid, de private sector, microfinancieringsinstellingen, kennisinstituten en ondernemers uit de gemeenschappen.

Bekijk ook onze andere projecten