internationale vrouwendag

Het overwinnen van honger en armoede begint met het investeren in vrouwen

Elke dag leveren vrouwen een onschatbare bijdrage aan de landbouw. Wanneer zij gesteund worden om de vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden te overwinnen, zijn zij de katalysator voor sociale en economische verandering.

Plattelandsvrouwen vormen een kwart van de wereldbevolking en spelen een belangrijke rol in de voedselproductie. Hun activiteiten verschillen per land en regio, maar elke dag weer leveren ze een waardevolle bijdrage aan de landbouwsector – of ze nu hun tijd besteden aan het voorbereiden van de velden, het zaaien van zaad of het verbouwen en oogsten van gewassen. Daarnaast dragen ze met hun werk bij aan duurzaam land- en natuurbeheer en klimaatbestendigheid. Al deze inspanningen hebben een transformerende invloed op de voedselzekerheid, de voeding en het algemene welzijn van hun gezin en gemeenschap.

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij de belangrijke rol van vrouwen in het aanjagen van verandering, het inspireren en motiveren van anderen, het versterken van gezinnen en het opbouwen van bloeiende groepen en veerkrachtige gemeenschappen.

Heifer werkt met vrouwen over de hele wereld. Lees hun inspirerende verhalen.

Waarom investeren we in vrouwen?

Heifer werkt al jaren samen met kleine familiebedrijven en heeft gezien wat er gebeurt als mannen en vrouwen gelijk zijn, als vrouwen toegang hebben tot activa en vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen. Vrouwen investeren doorgaans meer van hun inkomen in hun gezin en gemeenschap dan mannen. Wanneer zij controle hebben over hun productiemiddelen en inkomsten, profiteren hun gezinnen en gemeenschappen daarvan met toegang tot beter voedsel, onderwijs en gezondheidszorg.

Hoe doen we dat?

Heifer werkt aan het dichten van de genderkloof in de landbouw en aan duurzame verandering voor vrouwelijke boeren – zoals Set,  Betty, Nutan en vele anderen. We steunen vrouwen om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen en toegang te krijgen tot de middelen en mogelijkheden die ze nodig hebben om hun leven te verbeteren. 

SUPPORT VROUWEN BIJ HET OVERWINNEN VAN HONGER EN ARMOEDE

Als vrouwen dezelfde middelen en kansen hebben als mannen, zouden naar schatting 150 miljoen mensen van honger en armoede worden verlost. Heifer werkt aan het verbeteren van de positie van vrouwen door:

De kracht van vrouwen