De route naar succes

Holistische aanpak Heifer

Kenmerkend voor het werk van Heifer is de holistische aanpak: inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Lucia in shop Malawi

Gemeenschapbenadering

Het werk van Heifer is gebaseerd op de kracht van samenwerken. Binnen de gemeenschap organiseren boeren zich in groepen die intensief samenwerken, kennis delen, zaden en vee doorgeven (ook wel Passing on the Gift genoemd) en spaar- en leensystemen opzetten. Zo helpen ze elkaar en staan ze sterker om een positie op de markt te veroveren. De oprichting van coöperaties biedt de boerengroepen een enorme meerwaarde. Zoals het bedingen van betere prijzen, een verzekerde afname van hun producten en toegang tot financiële diensten. Hierdoor zien de boeren hun inkomens stijgen, de productie structureel verhogen en dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio.

De kracht van vrouwen

Investeren in vrouwen is dé sleutel om een einde te maken aan honger en armoede. Want als vrouwen een eigen inkomen verdienen en zelf beslissen over de besteding van het geld, profiteert iedereen daarvan. In tegenstelling tot mannen besteden vrouwen juist een groot deel van hun inkomen aan het gezin en de gemeenschap: iedereen eet gezonder, meer kinderen gaan naar school en goede gezondheidszorg is binnen handbereik. En wanneer barrières voor vrouwen wegvallen krijgen ze meer kansen om een belangrijke rol in hun gemeenschap te vervullen.

De kracht van vrouwen
Jongeren, omgaan met geld, Heifer

Betrekken van de jeugd

Door het gebrek aan een goede opleiding is jeugdwerkloosheid op het platteland een groot probleem. Het opleidingsniveau is vaak slecht en de inhoud sluit niet goed aan op de behoeften van de arbeidsmarkt. Veel jongeren trekken vaak tevergeefs naar de stad op zoek naar een beter leven. Terwijl de landbouw voor hen de meeste potentie heeft om een goede toekomst op te bouwen. Jongeren worden altijd betrokken bij de projectactiviteiten. Zodat ze de juiste kennis en vaardigheden krijgen om aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden. En omdat ouders werken naar een leefbaar inkomen, is er meer geld beschikbaar voor scholing en gaan kinderen weer naar school.

Succesverhalen