wat maakt Heifer uniek?

Samen met onze partners werken we vanuit één gemeenschappelijk doel: honger en armoede van kleinschalige boeren en hun gemeenschappen op een duurzame manier ombuigen naar voedselzekerheid en een inkomen om waardig van te leven.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Het is een samenwerking van NGO’s, kennisinstituten, overheidsinstellingen, de particuliere sector en vele andere partners over de hele wereld. 

Wij zijn dus niet de enige organisatie die werkt aan belangrijke thema’s als inkomensverbetering, voedselzekerheid, gendergelijkheid en klimaatverandering. Wat maakt Heifer dan uniek? Een paar redenen om Heifer en ons werk beter te leren kennen:

1. Lange geschiedenis

Two_Korean_Boys_wGoats_hero

We hebben 78 jaar aan ervaring! Al sinds 1944 zet Heifer zich in voor de strijd tegen honger en armoede. Lees meer over onze aanpak. Wat begon met het vervoeren van koeien per boot vanuit Amerika, zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met lokale wortels. We zijn enorm trots op deze geschiedenis en ons succes tot nu toe. Met ons internationale netwerk hebben we vandaag de dag bijna 40 miljoen gezinnen op weg geholpen naar een waardig bestaan. Onze lange levensduur toont zowel onze toewijding aan onze missie, als ons vermogen om aan te passen aan een hevig veranderende wereld. 

2. Meer dan vee

RW202203-467

Onze geschiedenis is gebaseerd op het geven van vee, maar dieren zijn slechts een fractie van ons werk. We werken samen met kleinschalige boeren en hun gemeenschappen om honger en armoede op een duurzame manier om te buigen naar voedselzekerheid en een inkomen om waardig van te leven. Om dat te bereiken hanteren we een holistische aanpak van inkomensverbetering, voedselzekerheid en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

3. Bottom up

KE202206-7017

Het werk van Heifer is gebaseerd op de kracht van samenwerken. Boeren krijgen zelf de regie in handen om er een succes van te maken. Binnen de gemeenschap organiseren boeren zich in groepen die intensief samenwerken, kennis delen, zaden en vee doorgeven (ook wel Passing on the Gift genoemd) en spaar- en leensystemen opzetten. Zo helpen ze elkaar en staan ze sterker om een positie op de markt te veroveren. De oprichting van coöperaties biedt de boerengroepen een enorme meerwaarde. Zoals het bedingen van betere prijzen, een verzekerde afname van hun producten en toegang tot financiële diensten. Hierdoor zien de boeren hun inkomens stijgen, de productie structureel verhogen en dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio. 

4. We gaan voor de lange termijn

NP202202-104

Om voorgoed een einde te kunnen maken aan honger en armoede, is er meer nodig dan gezinnen alleen boven de armoedegrens krijgen. Ze moeten voldoende inkomen hebben om alle gezinsleden te voorzien in de basisbehoeften en om ook bij tegenslag uit de armoede te blijven. 

Daarom helpen we gezinnen op weg naar een leefbaar inkomen, het geld dat nodig is om voedsel, schoon water, onderdak, goed onderwijs, kleding en andere essentiële zaken te betalen binnen de regionale context. 

Doe mee in de strijd tegen honger en armoede

Als supporter van Heifer kun je een groot verschil maken voor arme boerengezinnen. Kies de manier die het beste bij jou past. We helpen je graag bij het maken van een keuze.